Reklama

Polityka i prawo

Rada Ministrów przyjęła „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

Fot. geralt/Pixabay
Fot. geralt/Pixabay

Rada Ministrów przyjęła „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, która stanowi fundamentalny element wdrażania innowacyjnej technologii w naszym kraju. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów deklaruje aktywne wprowadzanie w życie założeń zawartych w dokumencie.

Rada Ministrów przyjęła „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, która stanowi dokument kierunkowy i jest efektem kilkumiesięcznych wysiłków i konsultacji. „Czas na rozpoczęcie realizacji określonych w nim działań” – deklaruje Cyfryzacja KPRM.

Podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski jednoznacznie wskazał, że nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. W związku z tym Polska również chce „odnaleźć swoją szansę” a „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” ma pomóc w osiągnięciu zakładanych celów.

To dokument, co do zasady, żywy. Chcemy, aby się zmieniał. Mamy bowiem do czynienia z dziedziną, która rozwija się bardzo dynamicznie

Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM

 

Zgodnie z materiałem opublikowanym na naszym portalu, rozwój może przyczynić się do zwiększenia dynamiki PKB nawet o 2,65 pp w każdym roku. Technologia ta umożliwi zautomatyzowanie 49% czasu pracy w Polsce do 2030, co pozwoli na wygenerowanie lepiej płatnych miejsc pracy w kluczowych sektorach. „Sztuczna inteligencja jest bowiem obszarem, który dotyka niemal każdego elementu funkcjonowania państwa. Od kultury po rolnictwo” – wskazał sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” stanowi dokument, który wspiera i uzupełnia inne, w tym m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju czy Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Ma również istotny wkład w prace organizacji międzynarodowych takich jak OECD.

Jak wskazała podczas spotkania prasowego Justyna Orłowska, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, opracowano łącznie ponad 200 konkretnych działań odnoszących się do różnorodnych aspektów rozwoju AI (od kwestii prawnych po finanse), co odbyło się we współpracy z biznesem, organizacjami społecznymi oraz ekspertami. Zadeklarowała również, że przepisy będą regularnie uzupełnianie i aktualizowane w efekcie dalszych rozmów z partnerami. „Chcemy by pierwsze efekty były widoczne jak najszybciej” – podkreśliła Justyna Orłowska.

Sześć filarów AI

Co warto odnotować, „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” definiuje działania i cele dla Polski w perspektywie krótko- (do 2023 r.), średnio- (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027r.). Według resortu można je podzielić na sześć kluczowych filarów:

  • AI i społeczeństwo – wśród nich znajdują się działania, jakie mają sprawić, że Polska stanie się jednym z większych beneficjentów gospodarki bazującej na danych. Z kolei obywatele powinni zyskać świadomość w zakresie stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  • AI i innowacyjne firmy – obszar ten obejmuje udzielenie wsparcia polskim firmom zajmującym się AI poprzez np. tworzenie specjalnych mechanizmów finansowania ich rozwoju czy narzędzi współpracy na linii rząd-start up-y.
  • AI i nauka – dotyczy udzielenia pomocy dla środowiska badawczego i naukowego w Polsce, zwłaszcza w zakresie projektowania interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI (np. przygotowanie kadry ekspertów AI).
  • AI i edukacja – odnoszą się do działań podejmowanych od poziomu kształcenia podstawowego do uczelni wyższych. W tym kontekście należy wskazać na m.in. programy kursów specjalistycznych dla osób zagrożonych utratą pracy w wyniku rozwoju innowacyjnych technologii czy granty edukacyjne.
  • AI i współpraca międzynarodowa – obszar ten dotyczy przede wszystkim działań na rzecz wsparcia polskiego biznesu w dziedzinie AI oraz rozwoju technologii na poziomie międzynarodowym.
  • AI i sektor publiczny – filar ten obejmuje głównie inicjatywy nastawione na wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, bardziej efektywnej koordynacji działań, a także stałym rozwoju programów specjalistycznych takich jak GovTech Polska.

To jest pierwszy tego typu dokument, który pokazuje, jak zamierzamy wdrażać i wprowadzać do polskiej gospodarki rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji i w ogóle do państwa polskiego

Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM

Wiele aspektów. Jeden dokument. Krok naprzód

Jak informowaliśmy wcześniej, „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” to dokument, który uwzględnia aspekt nie tylko międzynarodowy, prawny i techniczno-organizacyjny wykorzystania AI, ale również etyczny. Co więcej, dokument wdraża także dwa krajowe oraz pięć międzynarodowych dokumentów strategicznych oraz jest polską odpowiedzią na dokumenty programowe UE.

„Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji” – deklaruje Cyfryzacja KPRM.

Bardzo istotny jest fakt, że dokument zakłada stworzenie w ramach struktur rządu (przy ministrze ds. informatyzacji) specjalnego zespołu zadaniowego. Jego celem będzie monitorowanie wdrożenia założeń Polityki, a także koordynacja podjętych działań. Zespół ma zostać umieszczony w Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji a jego przewodniczącą będzie Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Zgodnie z założeniami każdego roku wszystkie ministerstwa mają przedstawiać szczegółowe plany działań w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji. Te z kolei będą regularnie poddawane ocenie ekspertów, powstaną także specjalne zespoły doradzające instytucjom publicznym jak najefektywniej wdrażać AI.

To biznes, eksperci i obywatele są prawdziwymi twórcami polskiego ekosystemu AI. Państwo powinno przede wszystkim ich wspierać. W najbliższym czasie planujemy serię otwartych spotkań z każdą z tych grup, na których będziemy wspólnie pracować nad uszczegółowieniem

Antoni Rytel, wicedyrektor GovTech Polska
Reklama

Komentarze

    Reklama