Reklama

Polityka i prawo

Premierzy V4 zadeklarowali wzajemną współpracę przy projektach cyfrowych

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej w przyjętej w środę w Krakowie deklaracji opowiedzieli się za wzajemną współpracą przy projektach cyfrowych; zadeklarowali wspólną pracę w celu zabezpieczenia funduszy UE na transformację cyfrową, w szczególności na wspólne projekty cyfrowe V4.

W środę w Krakowie na Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Centrum Konferencyjnym ICE odbywa się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia formatu. Podczas organizowanego przez polską prezydencję w V4 szczytu premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podpisali wspólną deklarację z okazji 30. rocznicy Grupy Wyszehradzkiej a także deklarację o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych.

W podpisanym dokumencie zadeklarowali zbudowanie wspólnych ram współpracy w sprawach cyfrowych poprzez m.in. ustanowienie "mechanizmu konsultacji w sprawach cyfrowych na poziomie roboczym oraz wyznaczenie podmiotu punktu kontaktowego do regionalnej współpracy cyfrowej z każdego z krajów V4 (w celu wskazać możliwości podjęcia wspólnych projektów cyfrowych V4 z różnych dziedzin (rozwój nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji czy badań w zakresie transformacji cyfrowej)".

Premierzy zapowiedzieli też wspólną pracę w celu zabezpieczenia funduszy UE na transformację cyfrową, w szczególności na wspólne projekty cyfrowe V4.

"Nawiązanie trwałej współpracy B + R + I pomiędzy doskonałymi ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie cyfryzacji (m.in. infrastruktura obliczeniowa i danych, Big Data, Przemysł 4.0, sieci chmurowe i brzegowe, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), obliczenia kwantowe, sztuczna inteligencja (AI), robotyka, uczenie maszynowe, blockchain, internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, inteligentne i cyfrowe umiejętności i kompetencje, telekomunikacja itp.), aby zapewnić silne powiązania między doskonałymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w celu budowania silnych więzi z biznesem i promowania technologii transfer, tworzenie innowacyjnych produktów i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego" - głosi dokument.

Zadeklarowano w nim też podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców (zwłaszcza innowacyjnych MŚP i start-upów) krajów V4 w zakresie tworzenia zachęt do nawiązywania współpracy transgranicznej, w tym inwestycji i możliwości finansowych.

Szefowie rządów opowiedzieli się za koordynowaniem działań mających na celu poprawę konkurencyjności i potencjału innowacyjnego krajów V4 w kwestiach cyfrowych, a także wzmocnieniem transformacji cyfrowej i przyspieszenie przyswajania kluczowych technologii cyfrowych przez administrację i biznes V4.

Premierzy zadeklarowali budowanie zasobów wiedzy, wspieranie organizacji wspólnych wydarzeń międzynarodowych poprzez delegowanie ekspertów i przedstawicieli wysokiego szczebla, m.in. na Forum Zarządzania Internetem ONZ, które odbędzie się w 2021 r. W Polsce.

Zadeklarowano również wymianę "najlepszych praktyk i wzajemne promowanie osiągnięć V4 w zakresie cyfryzacji, w tym wyników projektów transgranicznych (zwłaszcza w zakresie innowacyjnych produktów i usług". Zapowiedziano współpracę przy przygotowywaniu odpowiednich aktów prawnych na poziomie UE, co ma przyczynić się do tworzenia i pomyślnego funkcjonowania transgranicznych projektów cyfrowych.

Premierzy zadeklarowali też identyfikację globalnych wyzwań wymagających pilnych działań, np. poważna pandemia, klęski żywiołowe, w przypadku których "natychmiastowe i wspólne działania ekspertów IT i firm cyfrowych w krajach V4 mogą z powodzeniem przyczynić się do terminowych rozwiązań".

Deklaracja zakłada podjęcie innych, wspólnie ustalonych działań dotyczących nowych i powstających technologii telekomunikacyjnych i cyfrowych technologii informatycznych oraz ich innowacyjnych zastosowań dla zrównoważonego rozwoju, prężnej gospodarki i społeczeństwa, spełniających cele ww. inicjatyw".

"Niniejsza deklaracja nie tworzy żadnych praw ani obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego i nie jest prawnie wykonalna" - zaznaczono w dokumencie

image

 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama