Reklama

Polityka i prawo

Polska przekazała analizę ryzyka sieci 5G Komisji Europejskiej

Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC 2.0
Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC 2.0

W nocy z poniedziałku na wtorek, Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Komisji Europejskiej analizę bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych pod kątem przyszłego wdrożenia technologii 5G - informuje Rzeczpospolita.

KE zobligowała państwa członkowskie do stworzenia planu działań minimalizujących ryzyko związane z wdrożeniem technologii 5G. Ocena ryzyka na poziomie całego bloku ma zakończyć się do 1 października. Następnie państwa członkowskie mają wspólnie ustalić, jakie kroki podejmą celem zminimalizowania zdiagnozowanych ryzyk.

Karol Okoński -  wiceminister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że dokument jest na razie dość ogólny, a główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa mają ponieść telekomy. Podobnie to wygląda obecnie. Zapowiedział jednak wprowadzenie nowych przepisów przez rząd, które obejmą telekomy przed przyszłorocznym przetargiem na pasmo 5G. Okoński powiedział, że analizowano ryzyko w poszczególnych warstwach sieci oraz ryzyko ataków zewnątrz i wewnątrz wraz wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia i skalą konsekwencji - powiedział Okoński w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Przygotowano również kilkanaście scenariuszy zagrożeń i propozycje 10 działań ograniczenia negatywnych skutków ich wystąpienia. Okoński przyznał, że będą wymagane zmiany w prawie. Zasugerował również konieczność synchronizacji przepisów na poziomie europejskim. Minister wspomniał, że długofalowo jest to kwestia wprowadzenia certyfikacji na poziomie unijnym, ale również będą podejmowane działania krótkoterminowe jak np nowelizacja rozporządzeń do prawa telekomunikacyjnego i uzupełnienie listy warunków, które spełnić będą musieli uczestnicy przetargów czy aukcji na częstotliwości 5G - dodaje Okoński.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa w dalszej części rozmowy z Rzeczpospolitą wskazał, że rząd chce aby operatorzy mieli obowiązek szacowania ryzyka naruszenia sieci i prezentacji metod ograniczenia go. Informacje te byłby akceptowane przez prezesa UKE. Ponadto

Minister Okoński zapowiedział również wprowadzenie dwóch kolejnych aspektów: obowiązku dywersyfikacji dostawców infrastruktury oraz stworzenia kategorii "zaufanego dostawcy", która funkcjonuje w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Źródło: Rzeczpospolita 

Reklama

Komentarze

    Reklama