Reklama

Polityka i prawo

Oszustwa związane z RODO

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Państwa organizacji do RODO.

Z informacji, jakie otrzymuje Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że obok licznych wiadomości informujących o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa.

Do wiadomości takich należą w szczególności:

 • Informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami z których skorzystanie zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa na Państwa urządzeniu.
  Ministerstwo Cyfryzacji prosi o dokładne zapoznanie się z nią. Nie należy reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła.
   
 • Oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że może to być próba oszustwa.
   
 • Nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań.
  Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że RODO nie stawia takich wymogów.
   
 • Informacje o obowiązkowych egzaminach na Inspektorów Ochrony Danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach.
  Ministerstwo cyfryzacji informuje, że RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.

Kierowane w ostatnim czasie liczne wiadomości informujące klientów, usługobiorców itd. o przetwarzaniu danych, powinny co do zasady być kierowane na adres mailowy adresata takiej wiadomości. Wysyłanie takich informacji np. do wszystkich klientów, bez dodania ich adresów email lub wysyłanie tzw. kopii ukrytej może się wiązać z naruszeniem przepisów RODO.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

  Reklama