Reklama

Polityka i prawo

Minister cyfryzacji powołał nowego szefa NASK

Fot. NASK
Fot. NASK

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał prof. Jacka Leśkowa na stanowisko Dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Swoją pracę w Instytucie widzę przede wszystkim jako służbę. Misją NASK jako Państwowego Instytutu Badawczego jest realizowanie strategicznie ważnych dla państwa polskiego projektów. To zadanie dla nas wszystkich. Chcę dołożyć wszelkich starań, aby Grupa NASK dobrze wypełniła swoją misję. Planujemy rozwijać i integrować nasze kompetencje w ramach całej Grupy NASK, funkcjonującej w kilku miejscach i realizującej wiele zadań merytorycznych. Istotnym kierunkiem rozwoju będzie także nasza współpraca z partnerami zagranicznymi na różnych szczeblach w obszarze usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i w sektorze prac badawczo-rozwojowych, szczególnie związanych ze sztuczną inteligencją

prof. Jacek Leśkow - Dyrektor NASK

Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. Politechniki Krakowskiej, dotychczas piastował w NASK stanowisko zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również Prorektorem ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów, a w swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Ponadto prof. Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przy Ambasadorze USA w Warszawie.

Jednocześnie Minister Marek Zagórski powołał Bartłomieja Klingera na stanowisko Zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych w NASK. Dyrektor Bartłomiej Klinger będzie nadzorować m.in. Pion OSE oraz Oddział NASK w Białymstoku.

Bartłomiej Klinger jest doświadczonym menadżerem IT oraz ekspertem w zakresie inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od ponad 15 lat współtworzy rozwiązania IT dla sektora rządowego i dla biznesu, gdzie zrealizował wiele projektów informatycznych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Zarządzał zespołami i działami zajmującymi się wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, w tym regionalnym centrum wdrożeniowym globalnej korporacji. Najpierw jako dyrektor, a później członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiadał za obszar rozwiązań cyfrowych i projektów informatycznych realizowanych przez PWPW S.A. Od listopada 2018 r. związany z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie w roli eksperta oraz na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Zarządzania Danymi zajmował się koordynowaniem projektów realizowanych w grupie MC, w zakresie nowych technologii: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz technologii blockchain.

Dotychczas pełniący obowiązki Dyrektora NASK Krzysztof Silicki został ponownie powołany przez Ministra Marka Zagórskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK (zadania realizowane przed okresem pełnienia obowiązków Dyrektora NASK). Krzysztof Silicki pracuje w instytucie od 1992 roku. W latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnego za obszar cyberbezpieczeństwa. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie - CERT Polska. Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W Ministerstwie Cyfryzacji kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama