Reklama

Polityka i prawo

Megaustawa dotycząca sieci 5G w Polsce trafiła do konsultacji publicznych

Fot. mohamed_hassan/Pixabay
Fot. mohamed_hassan/Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Według resortu zapisy w niej zawarte umożliwią stworzenie przyjaznego otoczenia dla inwestycji na rzecz nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

5G to najnowsza generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, umożliwiająca przesyłanie znacznej ilości danych (do 10GB) w ciągu jednej sekundy, skracając równocześnie opóźnienia w ich dostarczaniu. Budowa sieci ma kosztować około 20 miliardów złotych, jednak nadal nie wiadomo, kto i na jakich zasadach będzie za nią odpowiedzialny. Istnieje wiele rozwiązań, w tym utworzenie złożonego z kilku podmiotów konsorcjum.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje dotychczasowe postanowienia odnoszące się do pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, które umożliwiają budowę 5G. Zmiany, jakie wprowadził resort obejmują m.in. metody wykonywania specjalistycznych pomiarów czy kwestie precyzujące pojęcia miejsc dostępnych dla ludności.

Poprawki zamieszone w znowelizowanej ustawie zakładają przyspieszenie rozpoczęcia budowy nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zapisy umożliwiają pracę nad 5G bez specjalnego pozwolenia na budowę.

Bardzo istotny jest również fakt, iż zmieniona treść ustawy wprowadza obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do infrastruktury technicznej jednostek samorządu terytorialnego, państwowych lub samorządowej jednostki organizacyjnej. Będzie on także odnosił się do zarządców infrastruktury kolejowej. W związku z tym ministerstwo cyfryzacji planuje zwiększyć możliwości wykorzystania istniejącej oraz przyszłej infrastruktury.

Zapisy projektu znowelizowanej ustawy nakładają również obowiązek przekazywania uzyskanych wyników pomiarowych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w formie elektronicznej. Dodatkowo inspekcja ochrony środowiska będzie zobowiązana do umieszczania w Internecie dokumentów dotyczących pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego. Jednak najistotniejszy wydaje się być obowiązek publikacji danych na temat przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.    

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w wyniku wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy zwiększony zostanie udział organizacji pozarządowych, co z kolei przyczyni się do podniesienia przejrzystości w obrębie wyników określonych pomiarów. Resort zaznacza również, że powstał plan budowy systemu informacyjnego o instalacjach odpowiedzialnych za wytwarzanie promieniowania elektromagnetycznego. Inwestycja ma kosztować ponad 10 milionów złotych.

Reklama

Komentarze

    Reklama