Reklama

Polityka i prawo

Likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji nie wpłynie na cyfryzację w Polsce. KPRM będzie kontynuować misję

Fot. KPRM/Flickr/CC 2.0
Fot. KPRM/Flickr/CC 2.0

Likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji nie wpłynie w żaden sposób na dotychczasowe zadania, projekty, jak również prace legislacyjne i projektowe, w które resort był zaangażowany - zapewnił sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Marek Zagórski.

6 października br. nastąpiło zaprzysiężenie nowego rządu. Jego rekonstrukcja niesie ze sobą nie tylko zmiany personalne, ale również strukturalne, które mają przekładać się na zmniejszenie liczby resortów.  W oficjalnym ogłoszeniu przez Premiera składu nowego rządu nie zostało uwzględnione Ministerstwo Cyfryzacji, co jednocześnie nasuwa wątpliwość o przyszłość funkcjonowania ww. resortu. Jest to zaskakująca decyzja, szczególnie, że nigdy wcześniej technologie nie miały tak dużego wpływu na nasze życie jak teraz - zauważają posłowie Tomasz Piotr Nowak, Jarosław Urbaniak oraz  Krzysztof Gadowski z Platformy Obywatelskiej w interpelacji poselskiej.

Likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji, zachwianie sprawnie działającym systemem i brak jasnych wytycznych co dalej w tym niepewnym czasie, który w dużej części wymusił przeniesienie spraw obywateli do funkcjonowania online, gdzie tak wiele zależy od sprawnych procesów informatycznych, jest oceniane przez ekspertów jako "niepoważne" . Brak jasno określonego miejsca cyfryzacji w strukturach rządowych budzi w obywatelach strach i niepokój o przyszłość naszego cyberbezpieczeństwa, telekomunikacji czy e-administracji - podkreślają autorzy interpelacji.

Posłowie pytają sekretarza stanu w KPRM Marka Zagórskiego o przyszłość departamentów, za które odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji, nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz jak likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji wpłynie na zaplanowane już projekty i realizacje cyfrowej dostępności do usług publicznych. 

Sekretarz stanu Marek Zagórski pisze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji, resort ten został zlikwidowany z dniem 6 października 2020 r. Pracownicy byłego Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący sprawy działu informatyzacji zostali włączeni do struktur Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji, obsługę ministra kierującego działem administracji rządowej – informatyzacja zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z dniem 20 października 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym komórki organizacyjne zlikwidowanego Ministerstwa Cyfryzacji weszły w skład Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz stanu zapewnił również, że wszystkie komórki organizacyjne zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji znalazły się w nowej strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto kontynuowane są dotychczasowe zadania, projekty, jak również prace legislacyjne i projektowe w ramach nowej struktury.

Komentarze