Reklama

Polityka i prawo

Huawei dołącza do Paris Call, by podnosić poziom cyberbezpieczeństwa

Fot. Sam valadi/flickr
Fot. Sam valadi/flickr

Huawei dołączył do Paris Call, deklaracji mającej na celu pobudzenie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zaufania w cyberprzestrzeni.

Dołączając do społeczności „Paris Call for Trust and Security in Cyberspace” Huawei stał się jednym z 564 podmiotów, które publicznie zobowiązały się do wzmocnienia bezpieczeństwa produktów i systemów cyfrowych. W skład grupy wchodzi 67 państw, 139 organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz 358 przedsiębiorstw z sektora prywatnego.

Deklaracja Paris Call, ogłoszona przez rząd francuski w listopadzie 2018 roku podczas UNESCO Internet Governance Forum, jest dokumentem wyrażającym zaangażowanie we współpracę nad jedną z najistotniejszych obecnie kwestii na świecie: bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Jej sygnatariusze współdziałają w celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów cyfrowych, wzmocnienia działań na rzecz obrony przed cyberprzestępczością i promowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami ponad granicami państw. Członkowie zobowiązują się również do przestrzegania międzynarodowych norm odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni wirtualnej.

Jako wiodący dostawca technologii informacyjno-komunikacyjnych Huawei inwestuje znaczne środki w badania mające na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa produktów i rozwiązań oraz zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim klientom i użytkownikom.

„Dążenie do jak największego poziomu bezpieczeństwa jest podstawą naszej działalności”, powiedział John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer w Huawei. „W pełni popieramy wszelkie starania, pomysły i sugestie, które mogą zwiększyć odporność i bezpieczeństwo produktów oraz usług dla rządów, naszych klientów i użytkowników. Popieramy globalne, wspólne działania mające na celu podniesienie poziomu ochrony przed cyberprzestępczością, w tym dążenie do otwartości, przejrzystości i respektowania standardów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym.”

Jako członek Paris Call Huawei będzie popierać powszechne przyjęcie obiektywnych zasad testowania i weryfikowania wszystkich dostawców technologii. Bazując na standardach niezależnych firm i organizacji, które będą wykorzystywane do sprawdzenia bezpieczeństwa technologii oferowanych przez dowolnego dostawcę, będzie można mieć pewność, że decyzje dotyczące cyberbezpieczeństwa opierają się na faktach, a nie na emocjach czy retoryce politycznej. Huawei będzie współpracować z rządami, firmami prywatnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu promowania rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo świata cyfrowego.

Pełna treść deklaracji „Paris Call for Trust and Security in Cyberspace” jest dostępna na stronie fdip.fr/call

Źródło: Informacja prasowa

Reklama

Komentarze

    Reklama