Reklama

Polityka i prawo

Exatel – narodowy operator 5G?

Fot. Jerzy Łabuda/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Jerzy Łabuda/Wikipedia Commons/CC 4.0

Telekomunikacyjny operator EXATEL podczas wczorajszego spotkania z dziennikarzami zaprezentował autorski model budowy sieci 5G, która ma objąć swoim zasięgiem 100% powierzchni Polski. Wartość projektu #Polskie5G (PL5G) wyceniono wstępnie od 2,04 mld (przy założeniu wykorzystania istniejącej już infrastruktury) do ponad 5 mld złotych (przy konieczności budowy całości infrastruktury).

Projekt oparty został na współpracy w ramach konsorcjum Exatela jako operatora oraz 4 największych sieci operatorów telekomunikacyjnych. W zarządzenie konsorcjum oddane zostanie całe pasmo 700MHz, pozostałe pasma mają zostać przekazane operatorom do samodzielnego operowania i pozyskania w ramach aukcji. Exatel nie wyklucza również możliwości dołączenia do współpracy spółek energetycznych i przewozowych.

Założenia projektu #Polskie5G obejmuje budowę, operowanie oraz rozwój na terytorium Polski hurtowej infrastruktury technicznej dla sieci 5G zgodnie z trendem „network sharing” oraz przy założeniu:

  • stworzenia wspólnej sieci dostępowej dla wszystkich operatorów korzystających z infrastruktury,
  • zachowanie odrębności sieci rdzeniowej i warstwy usługowej,
  • synergii częstotliwości dla operatorów obecnie posiadający częstotliwości dla technologii 2G/3G/4G. Pozwoli to na łączenie częstotliwości tych operatorów z częstotliwością operatora hurtowego 5G co ma zwiększyć konkurencję na rynku.

Do licznych zalet proponowanego rozwiązania zaliczono między całkowitą integrację sieci 5G co ma przełożyć się bezpośrednio na wysokie wykorzystanie pasma oraz optymalizacja kosztów infrastrukturalnych. Projekt pozwoli również na opcjonalne uruchomienie Bezprzewodowej Sieci Łączności Rządowej.

Jak wskazywano podczas spotkania budowa sieci 5G stanowi kluczowe znaczenie nie tylko dla cyberbezpieczeństwa kraju, ale również dla bezpieczeństwa publicznego w kontekście komunikacji pomiędzy służbami. Exatel w roli narodowego operatora stanowiłby nie tylko instytucję odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie sieci, współpracę podmiotów zrzeszonych w konsorcjum, ale również reprezentowałby interes narodowy. Exatel, niebędący operatorem mobilnym stanowiłby również bezstronne ciało do godzenia interesów wszystkich stron. Warto zaznaczyć, że kontrola państwa nad pasmem 700 MHz jest kluczowa w kontekście prognoz dla rozwoju technologii IoT.

Projekt jest już po pierwszych konsultacjach m.in. z Ministerstwem Cyfryzacji i UKE a także po pierwszych rozmowach z operatorami. Na ten moment nie są znane ramy czasowe trwania projektu oraz potencjalna data jego rozpoczęcia. Jak zaznaczyli przedstawiciele Exatela, do rozpoczęcia prac i projektowania wdrożenia projektu wymagana będzie regulacja na poziomie ustawowym.

Komentarze