Reklama

Polityka i prawo

EROD publikuje nowy rejestr zawierający decyzje podjęte w ramach mechanizmu One-Stop-Shop

fot. rawpixel.com / pxhere.com / domena publiczna
fot. rawpixel.com / pxhere.com / domena publiczna

Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała na swojej stronie internetowej nowy rejestr zawierający decyzje podjęte przez krajowe organy nadzorcze w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy (One-Stop-Shop) - informuje UODO.

Zgodnie z RODO organy nadzorcze mają obowiązek współpracowania w sprawach o charakterze transgranicznym w celu zapewnienia spójnego stosowania rozporządzenia - tak zwanego mechanizmu kompleksowej współpracy. W ramach tego mechanizmu wiodący organ nadzorczy odpowiada za przygotowanie projektów decyzji i współpracuje z organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w celu osiągnięcia porozumienia. Do czerwca wiodące organy nadzorcze przyjęły 110 ostatecznych decyzji w ramach One-Stop-Shop.

Na podstawie opublikowanych decyzji można stwierdzić, że większość zgłoszonych naruszeń wynika z nieodpowiedniego przygotowania organizacji do wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia. Większość spraw dotyczy praw osób, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, prawo do usunięcia danych, prawo do sprzeciwu. Wiele decyzji odnosi się także do przetwarzania danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa. Część wydanych decyzji dotyczy przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych, czy obowiązku informacyjnego.

Warto zauważyć, że w wielu sprawach dobra współpraca ze strony przedsiębiorstw i wykazanie gotowości do przestrzegania przepisów prowadziła do mniej surowych sankcji lub nawet do braku decyzji o naruszeniu. Do tej pory organy nadzorcze wydały więcej nakazów zgodności lub upomnień,  administracyjne kary pieniężne były zaś rzadziej stosowane.  Natomiast w przypadkach, gdy ukarany podmiot naruszył wiele podstawowych przepisów RODO, organy nadzorcze nakładały wysokie administracyjne kary pieniężne, w niektórych przypadkach wynoszące 2,5% rocznego obrotu administratora.

Rejestr obejmuje dostęp do decyzji, a także ich streszczenia w języku angielskim przygotowane przez Sekretariat EROD. Rejestr będzie przydatny szczególnie dla praktyków zajmujących się ochroną danych, którzy uzyskają dostęp do informacji o tym, jak organy nadzorcze współpracują ze sobą w celu egzekwowania stosowania przepisów RODO. Informacje w wykazie zostały zatwierdzone przez wspomniane wiodące organy nadzorcze i zgodnie z warunkami przewidzianymi w ich ustawodawstwie krajowym.

Rejestr jest dostępny pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en 

Informacja prasowa UODO

Reklama

Komentarze

    Reklama