Reklama

Polityka i prawo

Destrukcyjne technologie i cyberprzestrzeń głównymi wyzwaniami dla amerykańskiego wywiadu

Fot. Lazarovic/Pixabay
Fot. Lazarovic/Pixabay

Narodowa Strategia Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych 2019 pokazuje, jak ważną rolę w przyszłości odegrają nowoczesne technologie i cyfryzacja. To właśnie one będą stanowiły główne wyzwanie dla amerykańskich szpiegów.

Narodowa Strategia Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych 2019 to dokument, który skupia się na cyberbezpieczeństwie oraz problemach technologicznych jako kluczowych wyzwaniach współczesnego świata.

Dokument podkreśla, że cyberprzestrzeń oraz pojawiające się „destrukcyjne” technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy komputery kwantowe, są obszarami, w które agencje wywiadowcze muszą inwestować w najbliższych latach. Strategia wymaga wdrożenia analizy zarówno jakościowej, jak i ilościowej, w celu efektywniejszego prognozowania zagrożeń, ściślejszej analizy informacji o ryzyku cybernetycznym oraz eksploracji nowych zdolności  technologicznych.

Pomimo rosnącej świadomości na temat cyberzagrożeń  „prawie wszystkie informacje, sieci oraz systemy komunikacyjne będą narażone na niebezpieczeństwo w najbliższych latach”. Obecnie już można zauważyć wiele działań, których celem jest podważenie publicznego zaufania do globalnych instytucji oraz norm.

Kierując się zapisami dokumentu agencje wywiadowcze mogą lepiej wykorzystać bogactwo danych, będących wynikiem rozwoju ery informacji. Mowa tu m.in. o modernizacji polityk zarządzania danymi, aby w ten sposób ułatwić korzystanie z tych treści oraz ich udostępnienie, a także wzajemną wymianę z innymi podmiotami.

Jak zaznaczył w specjalnym oświadczeniu Dan Coats, dyrektor National Intelligence – „Jako społeczność musimy stać się bardziej elastyczni, budować i wykorzystywać partnerstwa oraz stosować najbardziej zaawansowane technologie w dążeniu do lepszej wnikliwości”.

Z kolei jeden z byłych szefów National Security Agency Curtis Dukes, podkreślił, że nowa strategia pokazuje stanowisko przedstawicieli agencji wywiadu wobec cyberbezpieczeństwa. Uważają oni wirtualne zagrożenia za tak samo istotne, jak inne priorytetowe zjawiska, np. terroryzm czy rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR). Dokument jest również wyrazem chęci szefów wywiadu, aby w przyszłości przejść do bardziej stanowczych operacji cybernetycznych.

Odnosząc się do całej sprawy Curtis Dukes stwierdził, że w strategii brakuje szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób społeczność wywiadowcza planuje udostępniać dane o zagrożeniach do określonych interesariuszy spoza rządu. Problemem jest również klasyfikacja informacji, co utrudnia możliwość dzielenia się z odpowiednimi podmiotami. „Zazwyczaj, gdy patrzysz na informacje o zagrożeniach, najczęściej jest to klasyfikacja na dość wysokim poziomie” – zaznaczył były szef National Security Agency.

Reklama

Komentarze

    Reklama