Reklama

Polityka i prawo

Cyfrowa administracja bez papieru. Ambitny cel Ministerstwa Cyfryzacji

Fot. MasterTux/Pixabay
Fot. MasterTux/Pixabay

We wtorek (10.07) odbyło się śniadanie prasowe w Ministerstwie Cyfryzacji z udziałem Ministra Marka Zagórskiego. Tematem spotkania były aktualne projekty Ministerstwa Cyfryzacji ze szczególnym uwzględnieniem prac legislacyjnych. Liczba profili zaufanych przekroczyła ponad 2 miliony a w niedalekiej przyszłości tradycyjne skrzynki pocztowe zostaną zastąpione przez elektroniczne odpowiedniki. Ostatecznym efektem prac toczących się pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji ma być wyeliminowanie papieru z administracji rządowej.

Minister powiedział, że spotkanie stanowi podsumowanie pewnego etapu prac legislacyjnych, a konkretnie ustaw: o ochronie danych osobowych, o usługach zaufanych, zmianie ustawy o prawie telekomunikacyjnym, który wprowadza m.in.  ograniczenie dotyczące smesów premium oraz nakłada obowiązek na operatorów wysyłania smesów obszarowych informujących o zagrożeniach. Inne ważne prace legislacyjne, które się właśnie toczą to zmiana ustawy o prawie ruchu drogowym dotyczącym Cepiku. Jest to reakcja na jego  niefortunny proces wdrożenia. Dzięki temu nie trzeba będzie posiadać przy sobie OC i dowodu rejestracyjnego pojazdu. System na ułatwić życie obywatelowi. Pełen wynegocjowany pakiet będzie oferował rezygnację z karty pojazdu oraz pozwoli na rejestrowanie auta bez konieczności odbywania żmudnych wizyt w urzędzie.

Kolejny akt prawny o którym wspomniał Minister Zagórski to ustawa o usługach zaufania identyfikacji  oraz identyfikacji elektronicznej. Jest to kluczowa ustawa dla wprowadzenia E-Dowodu. Zakłada się przyjęcie federacyjnego modelu, a elektroniczne środki identyfikacji maja być oferowane nie tylko przez państwo, ale również przez podmioty komercyjne. Przykładowo za pomocą jednego elektronicznego środka identyfikacji będzie istniała możliwość uwierzytelniania się na Allegro ale też na stronach administracji, czyli coś co w dużym uproszczeniu nazywa się tzw. „jednym loginem”. Minister powiedział, że nie ma ograniczeń co do firm prywatnych, które mogą dołączyć do programu.  Dowód fizyczny będzie musieli mieć u notariusza oraz za granicą. Tam nie będzie możliwości skorzystania z elektronicznych dokumentów. Minister rozwiał też obawy związane z ochroną danych w krajowym węźle, które nie będą udostępniane sektorowi prywatnemu i np. Allegro nie będzie w stanie skontrolować ile pojazdów posiadamy. Będzie to działać na podobnej zasadzie co usługi bankowe.

Minister wspomniał również o uchwalonej przez Sejm Ustawie o Cyberbezpieczeństwie, która obecnie znajduje się w Senacie. Kładzie ona podwaliny pod system instytucjonalny cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji blisko współpracuje z ABW i MON. Zagórski dodał, że NASK ma szansę stać się główną instytucją badawczą.

Kiedy węzeł zostanie uruchomiony to jednym z jego elementów będzie E-Dowód. W celu odczytania E-Dowodu konieczny będzie czytnik, do którego zostanie on przyłożony. W gestii państwa leży żeby taki czytnik zapewnić administracji rządowej. W przyszłości,  rolę takiego czytnika ma pełnić smartfon.

E-Dowód to również jedna z możliwości systemu E-Doręczenia. Brzmi niewinnie, ale z punktu widzenia administracji ma kluczowe znaczenie. W przyszłości mają zniknąć tradycyjne skrzynki pocztowe i awizo a ich rolę przejmą cyfrowe skrzynki, które będą oferowane bezpłatnie. Do ich założenia będzie potrzebny profil zaufanych. Prace nad tym projektem dopiero się jednak zaczynają – poinformował minister Zagórski. Pierwszymi instytucjami państwowymi, gdzie te zmiany zostaną wdrożone to Ministerstwo Cyfryzacji, a następnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto konieczne są zmiany w prawie, żeby rozstrzygnąć takie problemy jak potwierdzenie elektronicznego dostarczenia pisma w przypadku nie używania usługi elektronicznej przez dłuższy okres czasu. Oczywiście obywatel będzie mógł się zadeklarować, że nie chce otrzymywać poczty elektronicznie, tylko woli tradycyjną drogę i decyzja ta będzie respektowana. Każdy będzie miał przypisaną skrzynkę, co rozwiąże problem identyfikacji, że Kowalski to faktycznie jest Kowalski.

Reklama

Komentarze

    Reklama