Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo sieci 5G poligonem dla nowego podejścia UE [WIDEO]

Fot. Flash Alexander/Publicdomainpictures
Fot. Flash Alexander/Publicdomainpictures

O nowym procesie certyfikacji wprowadzonym w ramach aktu cyberbezpieczeństwa UE mówi Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności

Nowe podejście UE rozszerza certyfikację nie tylko o produkty, ale również o usługi i procesy, co jest bardzo istotne. W obliczy dynamicznych zmian i zastosowań urządzeń, ważne jest żeby mieć certyfikowany proces działania czy eksploatacji takiego produktu.

Krzysztof Silicki - zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności

W przypadku technologii chmurowej certyfikacja całej usługi jest istotna.

Krzysztof Silicki - zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności

Akt cyberbezpieczeństwa UE zakłada powstanie Europejskiej Grupy Certyfikacji czyli każdy kraj członkowskich deleguje swojego przedstawiciela na poziom takiej grupy, która wypracowuje wspólne programy cyberbezpieczenstwa, zwane inaczej schematami.

Krzysztof Silicki - zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności

Pierwszym poligonem nowego podejścia do certyfikacji będzie cyberbezpieczeństwo sieci 5G. Rolą Europejskiej Grupy Certyfikacji jest przygotowanie obszarów, które powinny podlegać certyfikacji.

Krzysztof Silicki - zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności

Procesy certyfikacyjne powinny być bardziej elastyczne i nadążać za rzeczywistością.

Krzysztof Silicki - zastępca dyrektora NASK ds. cyberbezpieczeństwa i innowacyjności
Reklama

Komentarze

    Reklama