Reklama

Polityka i prawo

Bydgoszcz siedzibą Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

Fot. Dominik_a/Pixabay
Fot. Dominik_a/Pixabay

Bydgoszcz ze względu na umiejscowienie innych jednostek wojskowych i ważny punkt logistyczny byłaby doskonałą lokalizacją dla centrum. Jego lokalizacja byłaby także mile widziana ze względu na wykwalifikowane kadry, która mają być dostępne w mieście - zachwala kandydaturę poseł Krzysztof Gawkowski, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego LEWICY w interpelacji poselskiej, skierowanej do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Zagórskiego. 

Krzysztof Gawkowski pisze, że od dłuższego czasu trwają prace nad stworzeniem europejskiego centrum dot. cyberbezpieczeństwa. Ma ono poprawić koordynację działań podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich w przemyśle oraz w obszarze badań i innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będzie także wdrażać fundusze przeznaczone na cyberbezpieczeństwo, przewidziane w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 - czyli Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa - przypomina Gawkowski.

Poseł wskazuje, że do tej pory nie została jeszcze potwierdzona ostateczna lokalizacja Centrum, a Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad przygotowaniem oferty na ulokowanie go w Polsce, co potwierdziłoby rosnącą rolę i pozycję naszego kraju w UE w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ze względu na brak decyzji o konkretnym umiejscowieniu, Gawkowski proponuje lokalizację Centrum w Bydgoszczy.

Bydgoszcz jest ważnym miejscem logistycznym oraz miejscem stacjonowania jednostek wojskowych. Ponadto może pochwalić się bazą wykwalifikowanej kadry.  Corocznie na rynek nowoczesnych technologii trafia spore grono absolwentów polskich uczelni technicznych i uniwersytetów z woj. kujawsko-pomorskiego - podkreśla Gawkowski.  Siedziba Centrum w Bydgoszczy byłaby możliwością ich zatrudnienia w instytucji unijnej, koordynującej aktywności UE w obszarze badań i rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyberbezpieczeństwie - proponuje poseł.

Gawkowski pyta czy lokalizacja Bydgoszczy jest brana pod uwagę w umiejscowieniu europejskiego centrum dot. cyberbezpieczeństwa.

Sekretarz stanu w KPRM zauważył, że zlokalizowanie na terytorium RP instytucji europejskiej, która będzie zajmowała się m.in. kwestią koordynacji działalności badawczo-rozwojowej technologii istotnych w cyberbezpieczeństwie, jest priorytetem rządu RP. Zagórski przypomina, że wielokrotnie od 2019 r. – w trakcie prac nad rozporządzeniem Unii Europejskiej regulującym tę kwestię - Polska zgłaszała zainteresowanie ubieganiem się o zlokalizowanie Centrum na terytorium naszego państwa.  W celu formalnego zgłoszenia oferty Polski zainicjowany został w lipcu br. proces legislacyjny w sprawie przyjęcia przez Radę Ministrów specjalnej uchwały z warunkami polskiej oferty  - wyjaśnia sekretarz stanu.

Zagórski przypomina, że wskazano wówczas Warszawę, jako najlepszą kandydaturę, gdyż spełnia od razu wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu m.in. świetna siatka połączeń lotniczych ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz zapewnienie doskonałych warunków życia, pracy oraz dostępu do edukacji w szkołach międzynarodowych dla pracowników i ich dzieci.

Projekt uchwały z ofertą został szeroko skonsultowany i uzyskał wiele głosów wsparcia ze strony naszych partnerów społecznych. Uchwała wraz z ofertą na siedzibę Centrum została przyjęta przez Radę Ministrów 6 października br. i dzięki temu możemy formalnie ubiegać się o zlokalizowanie Centrum w Warszawie. Należy podkreślić, że oprócz Polski, oferty złożyło jeszcze 6 państw: Belgia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy oraz Rumunia - przypomina minister.

Kwestionariusz aplikacyjny – wypełniony zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej – został oficjalnie przekazany do sekretariatu Rady Unii Europejskiej 6 listopada br. i obecnie trwa proces weryfikacji, pod względem merytorycznym, wniosków przez Komisję Europejską - przypomina Zagórski.

Głosowanie (I tura), na którym przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydują o wyborze lokalizacji siedziby Centrum, odbędzie się 9 grudnia br. Prowadzona jest obecnie, m.in. przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kampania promującą polską kandydaturę oraz trwa pozyskiwanie poparcia oferty Polski wśród państw Unii Europejskiej - podsumowuje sekretarz stanu w KPRM. 

Komentarze