Reklama

Polityka i prawo

„Budujemy infrastrukturę telekomunikacyjną Nowego Jedwabnego Szlaku” [WYWIAD]

Fot. Groman123/Flickr/CC 2.0
Fot. Groman123/Flickr/CC 2.0

Inwestycje w Nowy Jedwabny Szlak to szansa dla HAWE Telekom na zdobycie nowych klientów zainteresowanych m.in. transferem danych w relacji Europa Zachodnia-Europa Wschodnia-Azja – mówi Paweł Paluchowski Prezes zarządu Hawe Telekom

Andrzej Kozłowski: Jakie działania podejmują Państwo w ramach współpracy z Huawei?

Paweł Paluchowski: W ubiegłym roku HAWE Telekom oraz Huawei Polska podpisały umowy w zakresie współpracy technologiczno-handlowej oraz pozostałych wspólnych aktywności biznesowych. Warto podkreślić, że kontrakt został podpisany po wielomiesięcznych negocjacjach kiedy opracowywaliśmy wspólnie obszary, które nas interesują.  Zawarte umowy przewidują de facto współpracę na trzech poziomach: współpracę handlową, współpracę technologiczną oraz zorganizowanie przez Huawei możliwości organizowania finansowania wspólnych projektów stron. Inwestujemy także własne środki w rozwiązania tej firmy.

A.K.: Jakie produkty dostarcza Państwu firma Huawei?

P.P.: Także w ubiegłym roku zakończyliśmy wdrożenie systemu transportowego DWDM HUAWEI OSN8800. DWDM, czyli Dense Wavelength Division Multiplexing, pozwala na transmisję przy wykorzystaniu pary światłowodów kilkudziesięciu kanałów optycznych o maksymalnej przepustowości 200 Gb/s każdy, co daje łączną pojemność jednej pary światłowodów wynosząca 19,2 Tb/s. Jest to rozwiązanie typowo operatorskie, wykorzystywane przez największe firmy telekomunikacyjne w ich sieciach szkieletowych.

A.K.: Dlaczego zdecydowaliście się Państwo wybrać Huawei do współpracy? Jakie są główne zalety chińskiej firmy?

P.P.: Przede wszystkim Huawei jest wiodącym producentem systemów transportowych. Jego produktu są szeroko stosowane zarówno w polskich jaki i europejskich sieciach szkieletowych. Wykorzystywanie tych samych systemów zwiększa efektywność naszej współpracy z klientami oraz daje możliwość realizacji rozwiązań, które nie byłyby możliwe przy wykorzystaniu innych systemów – np. bezpośrednie styki optyczne. Dodatkowo w naszej branży nieodzowne są rozwój i inwestycje. Pozwalają one sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów. Jestem przekonany, że pozyskanie tak silnego partnera jak Huawei wzmocni siłę rynkową HAWE Telekom. Oczywiście, na tym etapie naszego rozwoju najważniejszy jest dla nas aspekt potencjalnego pozyskania nowego finansowania dla Grupy Kapitałowej HAWE. Pozwoliłoby to firmie na szybki wzrost, zwiększenie przychodów a także efektywniejsze zaspokojenie oczekiwań naszych klientów. Należy też wspomnieć o wsparciu technologicznym, jakie już zyskaliśmy dzięki współpracy z Huawei, jednym z największych na świecie koncernów z branży telekomunikacyjnej. To oznacza nowych klientów i nowe usługi.

A.K.: W jaki sposób chińską firma pomogła Państwu w rozwoju biznesu?

P.P.: Po pierwsze zwiększamy skalę naszej działalności także w zakresie międzynarodowym. Na przykład z białoruska firmą NTEC (National Traffic Exchange Center) uruchomiliśmy na granicy polsko – białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM – rozwiązanie polegające na bezpośrednim styku optycznym systemów DWDM możliwe było tylko dlatego, iż firma NTEC wykorzystuje ten sam system DWDM. Te inwestycje wpisują się w program budowy Nowego Jedwabnego Szlaku w zakresie m.in. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla HAWE Telekom to szansa na zdobycie nowych klientów zainteresowanych m.in. transferem danych w relacji Europa Zachodnia - Europa Wschodnia - Azja. Jestem przekonany, że w perspektywie długoterminowej wpłynie to pozytywnie na pozycję rynkową, ale przede wszystkim kondycję finansową firmy.

Uruchomiliśmy na własnej sieci światłowodowej o długości prawie 4000 km usługę o nazwie Fiber Doctor. To unikatowe na polskim rynku rozwiązanie klasy ONMS (ang. Optical Network Monitoring System) zostało zakupione od firmy Huawei w ramach wdrożenia systemu DWDM. Umożliwia ono obniżenie kosztów eksploatacji sieci w zakresie usuwania awarii o nawet 20% dzięki zdecydowanemu skróceniu czasu usuwania potencjalnych awarii średnio o 60 minut w każdym miejscu światłowodowego ringu HAWE Telekom. To pierwsze takie rozwiązanie uruchomione w tak dużym zakresie na polskim rynku.

Fiber Doctor na naszej sieci przyczynił się do podniesienia na najwyższy poziom monitoringu posiadanej sieci światłowodowej, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu związanego z usuwaniem awarii, powstałych w wyniku działań czynników zewnętrznych. Na całym naszym światłowodowym ringu mamy de facto on-line monitoring wszelkich zdarzeń, które mogłyby zakłócić jego działanie.

A.K.: Z perspektywy czasu, jak Państwo oceniają współpracę z Huawei?

P.P.: Już dziś dzięki współpracy z Huawei i inwestując w rozwiązania tej firmy podnosimy wartość HAWE Telekom. Rozwijamy nowe usługi dla naszych klientów. Liczę, że także w przyszłości będziemy realizować kolejne wspólne projekty, które z jednej strony wzmocnią pozycję naszej firmy, ale także pozwolą zaoferować nowe technologie na polskim rynku. Firma odnosi konkretne korzyści dzięki współpracy z Huawei.

A.K.: Ostatnio wiele się mówi w prasie o problemach z bezpieczeństwem Huawei. Czy Państwo mieli jakieś problemy w tym obszarze?

P.P.:  Media z Wielkiej Brytanii donosiły ostatnio, że władze tego kraju nie dysponują żadnymi dowodami na to, by za Huawei stały jakieś wrogie chińskie działania. Kraj ten podobnie jak Niemcy uważa, że nie ma powodów, aby wykluczać chińską firmę z przetargów na budowę sieci 5G. To prawda, że polski rząd zapowiedział przegląd infrastruktury korzystającej z rozwiązań Huawei, do dziś jednak nie znamy efektów tej analizy. Dlatego zgadzam się z szefem Telii, który powiedział, że  niemądrze jest spekulować bez ważnych dowodów na ten temat, szczególnie kiedy miliony klientów także w Polsce korzystają z infrastruktury Huawei surfując, przesyłając dane i po prostu dzwoniąc także poprzez sieć światłowodową  HAWE Telekom.

Paweł Paluchowski, prezes zarządu Hawe Telekom

Reklama

Komentarze

    Reklama