Reklama

Polityka i prawo

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.3 POPC poddziałania 2.3.1 (Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Fot. Logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Rys. CPPC
Fot. Logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Rys. CPPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w wyniku procedury odwoławczej zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.05.2018 r. w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Zaktualizowana lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

Reklama

Komentarze

    Reklama