Reklama

Polityka i prawo

AI vs AI. Jakie trendy bezpieczeństwa i zagrożeń czekają nas w 2020 roku?

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Jak będzie wyglądała cyberprzestrzeń w 2020 roku i na jakie zagrożenia musimy się przygotować? Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja staną się ulubioną technologią wykorzystywaną nie tylko do budowania bezpieczeństwa w organizacji, ale również jako broń wykorzystywaną przez cyberprzestępców. Czy prognozowane trendy staną się rzeczywistością?

Opinie niezależnych ekspertów zostały zebrane i przeanalizowane przez amerykański Forbes i zbadano w jaki sposób sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe będzie wpływało na cyberbezpieczeństwo w nadchodzącym roku. Krótki ranking pokazuje jak wspomniane technologie będą wpływały nie tylko na procesy usprawniające funkcjonowanie firmy i systemy ochrony, ale również, że zmieni się katalog zagrożeń. Jakie zatem trendy prognozują eksperci przepytani przez Forbes?

  1. AI i uczenie maszynowe przyniesie wykładniczy wzrost bezpieczeństwa IT. Zdaniem ekspertów nowoczesne technologie zapewnią większa odporność punktów końcowych.
  1. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji będą w dalszym ciągu doskonalone a z uwagi na dostęp do szerszego zestawu danych zarówno historycznych jak i napływających w czasie rzeczywistym. Zdaniem ekspertów, zarządy firm będą dążyć do zwiększenia budżetu i działań na rzecz wykrywania zagrożeń przy użyciu nowoczesnych technologii.
  1. Na nowoczesnych technologiach skorzystają również cyberprzestępcy, którzy jak się przewiduje zwiększą ich zastosowanie do omijania kontroli bezpieczeństwa i  dokonywania włamań. Technologia przyczyni się nie tylko do analizy mechanizmów obronnych w celu wyszukania słabych obszarów, ale również do podłączania się pod strumienie danych i wykorzystywanie ich do dalszych ataków.
  1. Z uwagi na coraz większą ilość danych, na których będą operowały organizacje konieczne będzie zautomatyzowanie procesów bezpieczeństwa z zastosowaniem rozwiązań opartych na AI i uczeniu maszynowym. 
  1. Uczenie maszynowym lekiem na przeciwdziałanie korupcji w łańcuchu dostaw. Eksperci przewidują, że nowoczesne technologie staną się bardziej powszechne nawet w tradycyjnych procesach biznesowych w tym do identyfikowania czy łańcuch dostaw nie został zakłócony.
  1. Sztuczna inteligencja stanie się narzędziem do przejmowania kont użytkowników, wynika z oceny ekspertów. W obliczu nowoczesnej technologii hasła nie będą stanowić wystarczającej ochrony podobnie jak kody Captcha. Z drugiej strony ta sama technologia będzie stanowiła narzędzie do ochrony klienta od utworzenia konta po płatność.
  1. Konsument stanie się bardziej aktywny w obszarze zachowania prywatności oraz zachowania kontroli nad udostępnianiem danych. Jak wskazują wyniki ankiety, ostatnie kryzysy związane z naruszeniem prywatności i integralności danych, spowodowały u gigantów technologicznych przekazanie większych nakładów na wzmocnienie prywatności, które miały na celu odzyskanie zaufania klientów. To właśnie prywatność stanie się czołowym dobrem, na które biznes będzie musiał postawić w pierwszej kolejności, aby utrzymać się w biznesie. To właśnie konsumenci będą właścicielami swoich danych, które będą mogli selektywnie udostępniać innym podmiotom oraz w pełni je „odzyskać” w przeciwieństwie do poprzednich lat – wskazują eksperci.
  1. AI vs AI? Walka pomiędzy sztuczną inteligencją wykorzystywaną do ataku oraz tą stosowaną do obrony jest kolejnym przewidywanym trendem. Niestety jak dotychczas „tarczy obronnej” trudniej jest nadążyć za cyberprzestępcami. Eksperci wskazują na istotną przewagę atakującego nad ochroną – atakujący musi znaleźć jedynie jedna drogę dojścia, kiedy ochrona musi skupić się na ochronie wszystkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach. 
  1. Sztuczna inteligencja zmniejszy ryzyko podłączenia zainfekowanego sprzętu do łańcucha dostaw biznesu. Technologia ta stanie elementem chroniącym system przed atakami poprzez blokowanie możliwości zastosowania sprzętu, który ma wbudowane podatności na ataki. 
  1. Najnowszy raport Capgemini wskazuje, że 63% organizacji planuje wdrożyć do swojego biznesu rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji w przyszłym roku. Głównie technologia ma zostać wykorzystana do wzmocnienia bezpieczeństwa – sieci, danych, punktów końcowych oraz zarządzania tożsamością i dostępami. 

Sztuczna inteligencja coraz szerzej wkracza zarówno w cywilną jak i wojskową sferę działalności państw, biznesu, ale również i użytkowników, którzy z jednej strony będą narażani na szkodliwą działalność cyberprzestępców stosujących AI do ataków na ich prywatność, dane i finanse natomiast z drugiej strony ta sama technologia będzie coraz częściej wykorzystywana do ich ochrony. O zainteresowaniu wykorzystaniem sztucznej inteligencji do celów wojskowych, świadczą chociażby podejmowane działania w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Rosji o których to stale donoszą przekazy medialne: uruchomienie w amerykańskiej armii „Joint Artificial Intelligence Centre” (JAIC)”, wspólne prace Google z amerykańską armią znaną jako bardzo kontrowersyjny „Project Maven”, zastosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia obrazowania ziemi, zbierania danych wywiadowczych czy technologii budowania autonomicznej broni. Rosyjskie podejście do wypracowania najbardziej optymalnych wdrożeń z zakresu sztucznej inteligencji skupiło się w pierwszej kolejności na opracowaniu kompleksowej strategii zastosowania technologii w nauce, środowisku akademickim i opiece zdrowotnej. Strategia stanowi kompleksowy dokument poruszający kwestie akademickie w tym podstawy prawne, obliczenia wkładu naukowca w rozwój naukowy, finansowania badań, zwiększenia ilości dostępności artykułów naukowych o AI a także stworzenia krajowych standardów testowania, certyfikacji i potwierdzania zgodności systemów AI. Pomimo, że eksperci określają założenia strategii jako bardzo optymistyczne, wykazują błędy w formułowaniu czym jest sztuczna inteligencja oraz niejasne definicje np. „wymiany danych” a także nieprecyzyjne wytyczne dotyczące szkolenia nauczycieli w zakresie AI, to jednak wskazuje na ogromne zainteresowanie wdrożeniami technologii we wszystkich aspektach funkcjonowania państwa.

Przewidywania przemian na rynku polskim nie napawają optymizmem. Zgodnie z prognozami specjalistów firmy Bergman Engineering w 2025 roku w Polsce potrzebnych będzie przynajmniej 200 tys. specjalistów, tworzących sztuczną inteligencję. Temat sztucznej inteligencji stał się przedmiotem zainteresowań Ministerstwa Cyfryzacji, które to skutkowało wypracowaniem propozycji „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027”, której konsultacje zakończyły się na początku września. Dokument zakłada w swojej wizji kompleksowe wdrożenie sztucznej inteligencji na niemal wszystkich obszarach funkcjonowania państwa. Za cel główny traktuje wejście do wąskiej grupy 20-25% krajów budujących AI. Jak podkreślają sami autorzy dokumentu jest to cel ambitny, ale zgodny z ogólnym potencjałem gospodarczym Polski. Do celów pośrednich zaliczono m.in. wzrost inwestycji własnych w cyfryzację przemysłu i usług, z uwzględnieniem AI, lepsza koordynacja finansowania oraz koordynacja projektów badań naukowych, zmniejszenie odpływu kadry za granicę czy moderowanie wpływu AI na zmiany zachodzące na rynku pracy.

Komentarze