Reklama

Polityka i prawo

AI Tech „silnikiem” przyszłości Polski. „Razem będziemy wykuwać nowy świat”

Fot. kalhh/Pixabay
Fot. kalhh/Pixabay

Projekt AI Tech, czyli Akademia Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych, to inicjatywa będąca ofertą specjalistycznych studiów z zakresu sztucznej inteligencji i nowych technologii. Program oficjalnie rozpoczął swoją działalność w piątek podczas uroczystej inauguracji z udziałem Marka Zagórskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W pilotażu projektu uczestniczyć będzie pięć uczelni. 

W inauguracji projektu AI Tech poza Markiem Zagórskim udział wzięli: pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska oraz  przedstawiciele, wraz z rektorami, uczelni partnerskich zaangażowanych w inicjatywę. 

Naszym celem jest zaoferowanie najzdolniejszym studentom, chcącym rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji (AI), dodatkowych możliwości.

Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

AI Tech ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa na pięciu polskich uczelniach - informuje Cyfryzacja KPRM w oficjalnym komunikacie. Jak dodaje, podczas zajęć studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez ekspertów z całego świata. „Projekt przewiduje także wizyty studyjne w Polsce i za granicą, staże zagraniczne i konferencje międzynarodowe” - czytamy. 

Nasze cele wykraczają poza rozpoczęty pilotaż. To, na czym nam zależy, to m.in. upowszechnienie metody nauczania wypracowanej w trakcie realizacji projektu. Naszym głównym celem jest zachęcenie, poprzez dodatkowe oferty, najzdolniejszych studentów do studiowania na polskich uczelniach, a później zasilania - wiedzą i umiejętnościami - polskiej gospodarki. Wierzę, że takie działania spotkają się także z pozytywnym odzewem rynku.

Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jakie konkretnie placówki biorą udział w projekcie? Mowa tu o 5 uczelniach: 

  • Politechnika Gdańska utworzyła dwie specjalności tj. Uczenie maszynowe na kierunku informatyka oraz Sztuczna Inteligencja na kierunku inżynieria biomedyczna.
  • Politechnika Poznańska utworzyła specjalność Sztuczna Inteligencja w ramach istniejących studiów magisterskich na kierunku Informatyka.
  • Politechnika Wrocławska w projekcie AI Tech utworzyła dwa kierunki studiów magisterskich tj.  Sztuczna Inteligencja oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji.
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu utworzył w projekcie dwie specjalności na kierunku Informatyka studiów magisterskich tj.  Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo.
  • Uniwersytet Warszawski założył w projekcie utworzenie nowego kierunku Uczenie maszynowe na studiach magisterskich.

Silnikiem polskiej przyszłości jest polska nauka i projekty takie jak Akademia Zastosowań Innowacyjnych Technologii Cyfrowych. Liczymy, że w toku realizacji studiów studenci zrealizują 60 projektów informatycznych, odbędą ponad 100 krajowych, a także zagranicznych staży i wezmą udział w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych.

Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Cyfryzacja KPRM wskazuje, że AI Tech stawia przede wszystkim na potrzeby zarówno firm, jak i studentów. Jak wyjaśniono w komunikacie, każdy z uczestników będzie miał swojego tutora, który pomoże w doborze przedmiotów, literatury czy innych materiałów pozwalających na rozwój. Co warto odnotować, w takcie nauki prowadzone będą również  badania wśród studentów, aby poznać ich opinię na temat projektu, a następnie wykorzystać pozyskane wyniki do budowy kolejnych tego typu inicjatyw.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podkreślił, że podstawowym założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. „Innowacyjne podejście do studiów i przede wszystkim indywidualne podejście do studentów pozwolą na przygotowanie młodej, wyspecjalizowanej kadry” – zaznaczył, dodając, że w ramach projektu podejmowane są działania na rzecz wypromowania najlepszych osobowe, ustawiając je na konkurencyjnym poziomie w stosunku do świata.

Z kolei prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, wskazał, że środowisko uniwersyteckie ma za zadanie nie tylko bacznie go obserwować, ale i kreować. „Razem będziemy wykuwać nowy świat. (...) Potwierdzam naszą gotowość w tym cywilizacyjnym wyzwaniu” - podkreślił. 

Cyfryzacja KPRM przypomina, że AI Tech to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Ogólna wartość projektu wynosi 51 521 859,00 zł. Dofinansowanie z ramienia Unii Europejskiej osiągnęło 43 602 949,27 zł.

Informacja prasowa Cyfryzacja KPRM

image

Reklama

Komentarze

    Reklama