Reklama

Polityka i prawo

5G w Polsce a zarzuty korupcyjne. Minister Cyfryzacji odpowiada na wątpliwości

zdjęcie poglądowe fot. CreepCreep / pixabay
zdjęcie poglądowe fot. CreepCreep / pixabay

Budowa infrastruktury 5G w Polsce jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii w obszarze cyfryzacji i rozwoju technologiczno-gospodarczego kraju – stwierdził Poseł Tomasz Rzymkowski w swojej interpelacji skierowanej do Ministra Cyfryzacji. W pytaniach poprosił o stanowisko szefa resortu odnośnie możliwości zaangażowania firmy Ericsson wobec której wytoczono liczne zarzuty korupcyjne.

Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości zaniepokojony doświadczeniami innych państw w zakresie możliwych strat dla budżetu państwa w związku z nadużyciami firm technologicznych skierował do szefa resortu cyfryzacji interpelację z prośbą o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii. W interpelacji wskazał również na doniesienia medialne odnośnie problemów związanych z Ericssonem w kontekście zarzutów korupcyjnych oraz jak wskazuje poseł procesów w Chinach, Wietnamie, Indonezji czy Kuwejcie a także miliardowej kary wynikającej z ugody w USA.

W kontekście budowy sieci nowej generacji również w Polsce, poseł skierował do szefa resortu cyfryzacji pytania odnośnie możliwości udziału we wdrażaniu nowego standardu przez podmioty oskarżone o korupcję oraz nowelizacji Prawa zamówień publicznych w kontekście uniemożliwienia brania udziału w przetargach przez tego typu firmy. W interpelacji zapytał również czy w świetle podpisanej w 2019 roku przez Polskę i USA „Wspólnej Deklaracji na temat 5G” firma, która przyznała się do korupcji może być rozważana jako wiarygodny partner dla polskiego rządu.

W odpowiedzi szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział, że „zasady dopuszczania przedsiębiorców do uruchamiania sieci 5G są określone przepisami prawa, a także zapisami dokumentacji przygotowywanymi przez niezależny organ regulacyjny”. Minister wskazuje na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który odpowiedzialny jest za przygotowanie planowanych procedur selekcyjnych.

Minister odpowiedział również, że nie jest organem właściwym do udzielenia informacji w zakresie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych. Jednocześnie podkreślił, że w nowym regulacjach tej ustawy „znajduje się zapis, wskazujący na obowiązkowe odrzucenie oferty, jeśli obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”. Jednocześnie szef resortu wskazał, że na mocy obecnie obowiązujących przepisów istnieje obowiązek odrzucenia takiej oferty, której przyjęcie spowodowałoby naruszenie bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu państwa i nie można zagwarantować tego bezpieczeństwa lub interesu w inny sposób. 

Odnosząc się do pytania odnośnie podpisanego polsko - amerykańskiego dokumentu mającego na celu wzmocnienie współpracy w zakresie budowy sieci 5G minister Zagórski wskazał, że Ericsson nie został wykluczony ani na rynku europejskim ani amerykańskim. Wskazał również, że firma ta nie została uznana za podmiot wysokiego ryzyka przez jakikolwiek kraj Unii Europejskiej.

Komentarze