Reklama

Polityka i prawo

NATO w cyberprzestrzeni po szczycie w Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NATO ogłosiło cyberprzestrzeń kolejnym obszarem prowadzenia działań zbrojnych.  Ponadto zadeklarowano intensyfikację współpracy z Unią Europejską, rozszerzenie kooperacji z przemysłem i  światem akademicki oraz rozbudowę centrum treningowego NATO Cyber Range.

Najważniejszym postanowieniem szczytu NATO w Warszawie było uznanie cyberprzestrzeni za kolejny obszar prowadzenia działań zbrojnych, tak samo istotny jak ląd, woda, kosmos i przestrzeń lądowa. Sojuszu musi wprowadzić efektywne środki obronne na tym polu. Decyzja ta ma zwiększyć zdolności Sojuszu do przeprowadzania operacji bez obawy o zakłócenia teleinformatyczne oraz wzmocnić zdolność odstraszania i obrony. W deklaracji zapowiedziano również  kontynuację wysiłków ukierunkowanych na zintegrowanie działań w cyberprzestrzeni z operacyjnym planowaniem Sojuszu oraz prowadzonymi misjami i operacjami. Uznanie przestrzeni wirtualnej za kolejny obszar działań zbrojnych pozwoli również na efektywniejsze wykorzystanie zdolności oraz środków NATO w tym środowisku.

Członkowie Sojuszu powtórzyli deklaracje ze szczytu w Newport, że cyberataki mogą być tak samo szkodliwe jak konwencjonalne działania oraz, że cyberobrona stanowi integralną część kolektywnej obrony Sojuszu.  Zobowiązano się również do dalszej implementacji Enhanced Policy on Cyber Defence oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych do wzmocnienia zdolności obronnych NATO w przestrzeni wirtualnej.

W deklaracji końcowej NATO powtórzyło, że uważa, że prawo międzynarodowe obowiązuje również w cyberprzestrzeni oraz zobowiązało się do udziału w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni. Oprócz tego NATO zobowiązało się do budowy środków zaufania i tworzenia norm zachowania państw w środowisku wirtualnym.

Dodatkowo w deklaracji, NATO poprzez Cyber Defence Pledge zobowiązało się do wzmocnienia obrony sieci i infrastruktury państw członkowskich. Każdy członek sojuszu będzie odpowiedzialny za wzmocnienie zdolności przywracania systemów do działania oraz szybkiej odpowiedzi na cyberataki, w szczególności w kontekście zagrożeń hybrydowych. Dodatkowo zadeklarowano wzmocnienie inicjatywy NATO Cyber Range, gdzie państwa członkowskie mogą przeprowadzać ćwiczenia, wymieniać się najlepszymi praktykami oraz dążyć do zwiększenia swoich umiejętności.

W deklaracji podkreślono również konieczność bliskiej współpracy bilateralnej jak i multilateralnej polegające na wymianie informacji oraz rozwijaniu programów edukacyjnych, przeprowadzania treningów oraz ćwiczeń. Dlatego właśnie Sojusz zadeklarował pogłębienie współpracy z Unią Europejską poprzez m.in. implementacje Porozumienia Technicznego, które wzmocni działania prewencje oraz odpowiedź przed cyberatakami. Zapowiedziano również kontynuację kooperacji z przedstawicielami świata akademickiego i przemysłem poprzez program NATO Industry Cyber Partnership.

Czytaj też: Komisja Europejska podpisała porozumienie z branżą cyberbezpieczeństwa

Komentarze