Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło swoje kompetencje w sprawie JRC

  • Ilustracja: ESA

Ministerstwo Cyfryzacji chce być aktywnym partnerem na arenie europejskiej i wspomagać proces legislacyjny w sferze cyfryzacji, ale chcemy to robić mając przede wszystkim na względzie budowanie rozwiązań korzystnych dla polskiego obywatela, użytkownika Internetu, konsumenta i biznesmena.  W tym celu określiliśmy nasze stanowisko kierunkowe wobec każdej przynależnej do kompetencji MC inicjatywy Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) – mówi komunikat Ministerstwa Cyfryzacji.

Przedstawiony Państwu dokument prezentujący zarys naszego stanowiska wobec najważniejszych elementów JRC jak i innych istotnych tematów cyfrowych. Chcemy aby był on podstawą do formułowania przez nas transparentnego i spójnego stanowiska wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes Polski.

Przedstawione przez Państwa informacje zostały szczegółowo przeanalizowane. Część z nich została uwzględniona bądź zasygnalizowana w ostatecznej wersji dokumentu, niemniej jednak część uwag ma charakter wdrożeniowy i dotyczy bardziej szczegółowych aspektów funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Ścisła i merytoryczna współpraca, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o incydentach, przyczyni się nie tylko do podniesienia bezpieczeństwa cybernetycznego Polski, ale też całej Unii Europejskiej. Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która m.in. będzie transponowała przepisy NIS do krajowego porządku prawnego Ministerstwo Cyfryzacji [36 Platforma Cyberbezpieczeństwa Państw Europy Centralnej (CECSP) Powołana w 2013 r.]. Platforma, stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami, Słowacją i Austrią. Celem strategicznym Platformy jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa należących do niej państw oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Rok 2016 to rok przewodnictwa w Platformie naszego kraju (oprócz MC w pracach platformy uczestniczą MON, ABW i NASK). Wspólnie z pozostałymi państwami – członkami Platformy będziemy pracować nad wspólnym stanowiskiem w zakresie funkcjonowania, przewidzianej w dyrektywie NIS, sieci współpracy CSIRT.

Fragment dokumentu "Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji "

Dokument jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj też: Resort cyfryzacji ujawnia polską Strategię Cyberbezpieczeństwa

 

Komentarze