Reklama

Polityka i prawo

KE zamierza utworzyć unijne laboratorium FinTech

FOT. FLICKR / CC 2.0
FOT. FLICKR / CC 2.0

Komisja Europejska zamierza utworzyć unijne laboratorium innowacji technologicznych w sektorze usług finansowych "FinTech", w którym europejskie i krajowe instytucje będą mogły nawiązywać współpracę z dostawcami technologii.

"Technologie cyfrowe mają wpływ na całą naszą gospodarkę; zarówno na obywateli, jak i na przedsiębiorstwa" - powiedziała w czwartek unijna komisarz ds. gospodarki cyfrowej Marija Gabriel. - Technologie takie jak blockchain (służąca do przeprowadzania zdecentralizowanych anonimowych transakcji z użyciem kluczy kryptograficznych - PAP) mogą zrewolucjonizować usługi finansowe i inne sektory. Musimy stworzyć ramowe warunki, wspomagające rozkwit innowacji i równocześnie zadbać o zarządzanie ryzykiem i ochronę konsumentów".

Przedstawiony przez KE plan działania ma w zamierzeniu przygotować europejskie rynki finansowe na nadchodzące zmiany technologiczne i pomóc przedsiębiorcom europejskim w dostosowaniu się do nowych warunków. Ma też ułatwić sektorowi finansowemu korzystanie z rozwoju nowych technologii finansowych (Fin Tech), takich jak blockchain (tzw. łańcuch bloków), sztuczna inteligencja czy przetwarzanie w chmurze i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo rynków i ułatwić dostęp do nich nowym podmiotom.

Dokument KE określa kroki, które mają doprowadzić do przyspieszenia rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych, wdrażania nowych technologii oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa i integralności systemu finansowego. Jednym z nich jest utworzenie unijnego laboratorium FinTech, w którym europejskie i krajowe organy będą mogły nawiązywać współpracę z dostawcami technologii w neutralnych, niekomercyjnych warunkach.

W lutym b.r. Komisja uruchomiła Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków, natomiast przed końcem roku planuje przedstawić sprawozdanie na temat wyzwań i szans związanych z kryptowalutami. Opracowuje również całościową strategię w sprawie technologii rozproszonego rejestru i blockchain, obejmującą wszystkie sektory gospodarki.

Rozproszony rejestr to baza informacji, którymi dzielą się użytkownicy transakcji finansowych połączeni w sieć. Jego najbardziej znanym typem jest właśnie blockchain, czyli system rozliczeń, w którym każdy z uczestników bierze udział w każdej pojedynczej transakcji lub akcie zdeponowania informacji. Jego atrakcyjność polega na możliwości przeprowadzania publicznie widocznych transakcji o anonimowym charakterze. System kryptograficzny zastosowany w rozwiązaniach typu blockchain obecnie praktycznie wyklucza możliwość zewnętrznej ingerencji w transakcję podczas jej przebiegu.

Komisja Europejska zapowiedziała ponadto, że zasięgnie opinii na temat najlepszego sposobu promowania digitalizacji informacji publikowanych przez spółki giełdowe w Europie oraz wykorzystania innowacyjnych technologii do połączenia krajowych baz danych. Ma to ułatwić dostęp inwestorów do kluczowych informacji, potrzebnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Komisja przedstawi także wzorzec działania obejmujący najlepsze praktyki dotyczące regulacyjnych środowisk testowych, tzw. piaskownic regulacyjnych (regulatory sandboxes), w oparciu o wytyczne opracowane przez europejskie urzędy nadzoru. Piaskownice regulacyjne to ramy ustanawiane przez organy regulacyjne umożliwiające przedsiębiorstwom typu start-up i innym innowacyjnym przedsięwzięciom przeprowadzanie eksperymentów w czasie rzeczywistym, w kontrolowanym otoczeniu i pod nadzorem organu regulacyjnego. Piaskownice regulacyjne zyskują obecnie popularność, głównie na rozwiniętych rynkach finansowych.

Komisja będzie także organizować warsztaty mające na celu poprawę wymiany informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Osobna część planów Komisji dotyczy tzw. finansowania społecznego (crowd-funding), częstego w przypadku przedsiębiorstw typu start-up i innych małych firm. Start-up może przedstawić swój projekt na platformie internetowej i zaapelować o wsparcie w postaci pożyczki społecznościowej (peer-to-peer lending) lub finansowania kapitałowego. Komisja proponuje, żeby dla starań się o finansowanie społecznościowe na terenie UE obowiązywała jednorazowa rejestracja, co pozwoliłoby wyeliminować trudności związane z uruchamianiem procedur w każdym z krajów z osobna.

Opracowane zostaną też reguły dla świadczących usługi finansowania społecznego, dostosowane do specyfiki rynku europejskiego i obejmujące modele biznesowe oparte zarówno o kredytowanie, jak i inwestycje.

Proponowane przez Komisję rozwiązania precyzują także warunki, jakie świadczący usługi finansowania społecznościowego będą musieli spełnić, by móc otrzymać licencję, wskazując jednocześnie, że przyznawanie tego rodzaju uprawnień powinno być jednorazowe dla całego obszaru UE, a ciałem za to odpowiedzialnym powinien Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Przedstawiony w czwartek plan działania jest elementem polityki Komisji na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych i jednolitego rynku usług finansowych dla konsumentów. Jest on również częścią unijnej strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Źródło:PAP

Komentarze