Instytut Kościuszki: Polsce potrzebna jest ustawa rozwiązująca problemy cyberbezpieczeństwa

13 czerwca 2016, 12:12
Eksperci podczas konferencji CYBERSEC.PL / Fot. Instytut Kościuszki

Potrzebna jest ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa, która będzie szeroko konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi interesariuszami - wskazuje Instytut Kościuszki w opublikowanych rekomendacjach z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC PL. Dokument zawiera konkretne pomysły rozwiązań mających na celu wzmocnienie narodowego cyberbezpieczeństwa Polski.

W dokumencie podkreślona została konieczność stworzenia ośrodka koordynującego strategiczne działania związane z budową systemu cyberbezpieczeństwa RP. W pierwszej kolejności należy skupić się na integracji wysiłków różnorodnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze. Niezbędne jest również stworzenie sprawnego, skutecznego i kompleksowego systemu zapobiegania łamaniu prawa oraz prowadzenia działalności przestępczej w cyberprzestrzeni, a także systemu ujawniania i ścigania takiej działalności. W tym zakresie, zdaniem ekspertów, konieczne jest nadanie instytucjom publicznym odpowiednich kompetencji. Działania te mają charakter prewencyjny i mogą przyczynić się do obniżenia rosnącego w szybkim tempie poziomu cyberprzestępczości.

Mamy nadzieję, że rekomendacje będą ważnym punktem odniesienia dla podmiotów zaangażowanych w proces budowy polskiego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. MC, BBN, czy MON. Ważną rolę będzie odgrywał również sektor prywatny, który powinien aktywnie włączyć się w tworzenie fundamentów współpracy publiczno-prywatnej.

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki

Ważnym problemem poruszanym przez ekspertów jest również coraz większy deficyt specjalistów w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa. Mając na uwadze strategiczne kierunki rozwoju gospodarczego Polski, należy określić zapotrzebowanie na konkretne cyfrowe kompetencje zawodowe. Dzięki temu, możliwe będzie budowanie kapitału ludzkiego w sektorze cyberbezpieczeństwa, który w najbliższych latach będzie rozwijał się w bardzo szybkim tempie. W tym kontekście, uwzględnić należy m.in. potencjał naszych rodzimych inżynierów i programistów, którzy kształceni są przez polskie uczelnie na światowej klasy specjalistów. Rozwój polskiego sektora IT i cyberbezpieczeństwa może stanowić wartość dodaną dla polskiej gospodarki i pomóc Polsce wyjść z pułapki średniego dochodu, zwłaszcza jeśli uda się zatrzymać w kraju najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. 

Dodatkowo, konieczne jest również uruchomienie programu zamówień rządowych i wojskowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, które umożliwią stworzenie wewnętrznego rynku na produkty cyberbezpieczeństwa. Finansowanie takich projektów zapewnić można z m.in. budżetu programu „Innowacyjna Polska”, czy przeznaczenia pewnej puli budżetu MON – ok. 2% PKB. Te kwoty pozwoliłyby zbudować polski odpowiednik DARPA.

Dokument zawierający wnioski z I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa koncentruje się na czterech ścieżkach tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. - Rekomendacje zostaną przekazane najważniejszym decydentom politycznym, przedstawicielom sektora biznesu i środowisk eksperckich, a następnie Instytut Kościuszki oceni, na ile pomysły te udało się zrealizować

dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC PL, ekspert Instytutu Kościuszki

Jak wskazuje Instytut Kościuszki, kompetencje oraz produkty i usługi dla sektora cyberbezpieczeństwa powinny być rozwijane i tworzone w tzw. „cyberhubach” - organizmach skoncentrowanych na tworzeniu zachęt dla rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa, edukujących zasoby ludzkie, łączących popyt z podażą oraz tworzących sektor badań i rozwoju. Jedną z pierwszych inicjatyw w tym zakresie jest rozpoczęty przez Instytut Kościuszki projekt mający na celu stworzenie „CYBERSEC HUBu” w Krakowie.

Instytut Kościuszki jest pozarządowym instytutem naukowo-badawczym – think tank – o charakterze non profit, założonym w 2000 r. W prace Instytutu zaangażowani są naukowcy, pracownicy polskiej i europejskiej administracji oraz praktycy działalności publicznej i społeczno- gospodarczej. Instytut tworzy ekspertyzy i rekomendacje programowe dla europejskich i polskich instytucji publicznych, jest również pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji CYBERSEC EU i CYBERSEC PL.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
podatnik
poniedziałek, 13 czerwca 2016, 13:50

Rozpędzić w pierony takich "ekspertów", którzy jako "rozwiązanie" na cyberbezpieczeństwo proponują... ustawę, szczególnie "szeroko konsultowaną", "stworzenie ośrodka koordynującego", "integrację wysiłków", "wzmocnienie roli", "cyberhuby". Świat IT zmienia się szybciej od cyklu legislacyjnego, pajace! Zablokować wszystkie co do grosza przelewy z pieniędzy podatników na takich "ekspertów", którzy są "praktykami działalności publicznej" - to chyba nowa nazwa na pasożyta na podatnikach!

Tweets CyberDefence24