Reklama

Polityka i prawo

Gospodarka cyfrowa i umiejętności cyfrowe priorytetem bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Fot. European People's Party /Wikipedia/CC 2.0
Fot. European People's Party /Wikipedia/CC 2.0

Bułgaria objęła po Estonii półroczny ster w Radzie Unii Europejskiej. Jako priorytety swojej prezydencji wskazała na przyszłość Europy i młodych ludzi, bezpieczeństwo i stabilność, politykę sąsiedztwa skierowaną na Bałkany Zachodnie oraz gospodarkę cyfrową.

W swoim programie bułgarska prezydencja stawia na młodzież i rozwój ich umiejętności cyfrowych. W czasach dynamicznego postępu technologicznego i wszechobecnej cyfryzacji niezbędne jest wyposażenie młodych ludzi w odpowiednią wiedzę oraz narzędzia do funkcjonowania w świecie cyfrowym. W budowie jednolitego rynku cyfrowego Bułgaria upatruje źródło wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy. W związku z powyższym, celem Prezydencji na najbliższy okres będzie realizacja unijnej agendy cyfrowej, szybki rozwój sektora łączności elektronicznej, zapewnienie bezpieczeństwa  i wiarygodności cyfrowego przepływu danych osobowych oraz tworzenia gospodarki opartej na danych.

W sferze legislacji Bułgarzy planują sfinalizować prace nad Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej oraz rozporządzeniem modyfikującym sposób działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Kluczowe będzie znalezienie kompromisu ws. widma oraz prawa użytkowników końcowych i kontynuowanie prac w ramach trilogów pomiędzy Radą, Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską. Ponadto planowane jest zintensyfikowanie działań legislacyjnych na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Europie oraz zniesienia barier lokalizacyjnych i ustanowienia swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej: Cyberbezpieczeństwo i e-Europa celami Estonii, która przejmuje przewodnictwo w Radzie UE

Duża część wydarzeń organizowanych przez prezydencję bułgarską będzie poświęcona tematom cyfrowym. 26 marca br. Prezydencja planuje zorganizować konferencję dedykowaną wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem. Z kolei w dniach 25-26 czerwca br. Prezydencja zamierza zwołać Zgromadzenie Cyfrowe.  Cykliczne posiedzenie Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji oraz Energii zostało zaplanowane na 8 czerwca br. Niemniej zagadnienia cyfrowe będą również tematami posiedzeń innych konfiguracji Rady Unii Europejskiej: ds. Konkurencyjności (COMPET), ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), oraz ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

Wszelkie informacje nt. priorytetów prezydencji Bułgarii w Radzie UE oraz planowanych wydarzeń są dostępne na oficjalnej stronie Prezydencji pod adresem: https://eu2018bg.bg/en

Na forum Unii Europejskiej Polska i Bułgaria ściśle ze sobą współpracują w obszarze cyfrowym. Należą do grupy państw podobnie myślących w kwestiach cyfrowych (tzw. grupa Digital Like-Minded), których głos w UE jest szczególnie istotny. W ramach grupy Polska pełni rolę lidera  kluczowych projektów. W ostatnim czasie przewodziła działaniom na rzecz stworzenia ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych. Projekt rozporządzenia uzyskał akceptację państw członkowskich i wszedł  w fazę negocjacji  z Parlamentem Europejskim.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Komentarze