Reklama

Polityka i prawo

Eksperci o cyberbezpieczeństwie sektora energetycznego

W siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie–Jeziorna pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych. Hasłem przewodnim obecnej edycji wydarzenia było „Bezpieczeństwo w Energetyce”.

To już druga edycja Forum, która została poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa. Zostało ono zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej.

Spotkanie, które odbyło się 24 listopada zgromadziło ponad 150 ekspertów i managerów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego. Forum zostało otwarte przez Gospodarza i jednocześnie Partnera Strategicznego Forum, Wiceprezesa Zarządu PSE Jarosława Brysiewicza oraz Wiceprezesa Zarządu KIGEiT dr Jarosława Tworoga.

Inauguracyjne przemówienie wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski. Wiceminister omówił zagrożenia, poruszane w analizach cyberbezpieczeństwa dla sieci elektroenergetycznych.

Od bezpieczeństwa teleinformatycznego zależy przyszłość i bezpieczeństwo Polski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski

W dyskusjach panelowych poruszano aktualny poziom rozwoju cyberzagrożeń oraz koncepcje zapewnienia bezpieczeństwa w systemach produkcji i przesyłu energii elektrycznej. W debatach podczas Forum brali udział eksperci krajowego operatora systemu przesyłowego, przedstawiciele ministerstw energii i cyfryzacji oraz największych przedsiębiorstw z kraju i ze świata.

W trakcie Forum wskazano na miejsce Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK w systemie zapewnienia  bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa oraz współpracę z biznesem oraz organami i instytucjami administracji państwowej. 

Prezentacje oraz panele dyskusje poświęcone teleinformatycznemu bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej operatorów energetycznych wskazywały na obecną dużą dynamikę wzrostu zagrożeń płynących z „sieci”. Wśród zagrożeń Orange Polska wskazał na 230% wzrost ataków typu ransomware  w krajowej sieci Internetu w porównaniu do ubiegłego roku. Obecnie wykrywanych jest ponad 12 tysięcy prób takich ataków tygodniowo.  Dużą dynamiką wzrostu cechują się również ataki DDoS których obecnie w Polsce odnotowuje się na poziomie 6 tysięcy miesięcznie.

Na zakończenie wydarzenia Prezes KIGEiT, Stefan Kamiński oraz Sekretarz Kapituły, Zdzisław Nowak wręczyli Nagrody II Forum Bezpieczeństwa Sieci technologicznych.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń otrzymała Statuetkę „Eliksir”, dedykowaną organizacjom non-profit, organom i jednostką administracji państwowej, uczelniom i instytucjom badawczym za popularyzację wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i promocję rozwiązań ICT dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci technologicznych. 


Czytaj też: Digitalizacja infrastruktury przemysłowej wymusza zmiany w podejściu do cyberbezpieczeństwa

Reklama

Komentarze

    Reklama