Reklama

Polityka i prawo

Cyfrowa Straż Graniczna. „Autorskie rozwiązania”

  • Fot.:st. szer. Adrian Jórski

Straż Graniczna wykorzystuje szereg programów teleinformatycznych do kontroli ruchu granicznego. Są to w dużej mierze autorskie rozwiązania stworzone przez funkcjonariuszy i pracowników SG, bez udziału firm trzecich. Cyberdefence24.pl otrzymał od SG obszerne wyjaśnienia dotyczące stosowanych przez pograniczników systemów informatycznych.

Jak poinformowała Cyberdefence24.pl rzeczniczka prasowa ppor. SG Agnieszka Golias, Straż Graniczna wykorzystuje szereg systemów w realizacji swoich zadań ustawowych, obejmujących ochronę granicy państwowej, kontrolę ruchu granicznego oraz planowanie i dokumentowanie przebiegu służby.

Z przesłanego oświadczenia wynika, że wśród kluczowych systemów informatycznych SG znajdują się:

– Zintegrowany System Ewidencji 6 – umożliwiający rejestrowanie i sprawdzanie osób i pojazdów przekraczających granicę państwową w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwawczych m.in. SIS II, VIS, Interpol, KSIP, WYKAZ z wykorzystaniem danych biometrycznych zawartych w e-dokumentach oraz na podstawie odcisków linii papilarnych.

– System Obsługi Cudzoziemców – wspierający proces obsługi cudzoziemców w zakresie:

a) wydawania, cofania i unieważniania wiz;

b) identyfikacji cudzoziemców; 

c) pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych i aresztach;

d) przeprowadzania konsultacji wizowych.

– System Wspomagania Kierowania – wspierający organizowanie, planowanie i rozliczanie czasu służby oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach przez służby dyżurne w placówkach SG, oddziałach SG i Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Obok głównych funkcji systemów wymienionych powyżej, istotne znaczenie mają też moduły do przetwarzania listy pasażerów.

Moduły do przetwarzania list pasażerów korzystających z transportu lotniczego (Advance Passenger Information) i morskiego (National Single Window), które pozwalają na automatyzację sprawdzeń i przeprowadzenie analizy ryzyka wobec osób przekraczających granicę RP i UE. Przetworzenie danych przed przylotem statku powietrznego lub wpłynięciem statku morskiego do portu pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami przez Komendantów Placówek SG.

ppor. SG Agnieszka Golias

Czytaj też: Nowe systemy informatyczne w Straży Granicznej

Rzeczniczka podkreśliła, że zwraca się coraz większą uwagę na przeciwdziałanie działalności terrorystycznej i dlatego rośnie znaczenie integracji systemu odpraw granicznych ZSR z bazami Interpol, przetwarzaniem informacji o pasażerach linii lotniczych i rejsów morskich oraz kontroli legalności zatrudnienia. Systemy te wymagają również odpowiednich zabezpieczeń. Ich szczegóły, jak podkreśla rzeczniczka, objęto tajemnicą służbową.

Wszystkie wymienione w odpowiedziach powyżej systemy SG stworzono przez funkcjonariuszy i pracowników formacji, bez udziału firm trzecich. W tym celu utworzono w ramach SG specjalny zespół.

Spośród zasobów osobowych SG został stworzony zespół informatyków – programistów, którego członkowie własnymi siłami projektują, tworzą, wdrażają i utrzymują kluczowe systemy SG.

ppor. SG Agnieszka Golias

Według Straży Granicznej umożliwia to zmniejszenie kosztów oraz pozwala na elastyczne i szybkie ich dostosowanie do zmieniającego się otoczenia.

Przyjęta koncepcja pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów budowy i rozwoju systemów oraz ich elastyczne i szybkie dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia prawnego.

ppor. SG Agnieszka Golias

Zespół działa na terenie całego kraju i jest nadzorowany przez dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG. W celu zachęcenia informatyków do pracy utworzono ścieżki kariery i system motywowania pozwalający na dynamiczny rozwój karier.

W Straży Granicznej stworzono dla informatyków ścieżkę kariery i system motywowania umożliwiające właściwy rozwój kadr niezbędny do zapewnienia potrzeb formacji w zakresie informatyzacji.

ppor. SG Agnieszka Golias

Straż Graniczna jest organem wytypowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do przeprowadzenia procesu implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera. Umożliwi to skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu.

Implementacja dyrektywy pozwoli na zapobieganie przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywanie, prowadzenie postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ściganie.

ppor. SG Agnieszka Golias

SG rozpoczęła prace mające na celu wdrożenie krajowego komponentu do przetwarzania danych o pasażerach, które następnie będą przekazywane przewoźnikom lotniczym.

Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straży Granicznej koncentruje się na kwestiach związanych ze strategią cyberbepieczeństwa oraz wymianą doświadczeń w realizowanych projektach.   

Komentarze