Reklama

CYBERMAGAZYN

#CyberMagazyn. Age tech start-upy to przyszłość technologii. "Musimy zwracać większą uwagę na potrzeby starszych"

Autor. Rafael Leao / Unsplash

Pandemia unaoczniła problemy starzejącego się społeczeństwa.  To wielkie wyzwanie dla świata technologii i nowe możliwości dla świata start-upów, które muszą zwracać większą uwagę na „age-tech”. Nasz ekspert podkreśla, że technologia dla ludzi starszych nie jest sektorem niszowym, a starzejące się populacje nie ograniczają się do kilku krajów - zjawisko ma wymiar globalny.

Przez ostatnie dwa lata wiele osób widziało starszych krewnych tylko przez ekran telefonu czy komputera. Dystans fizyczny decydował o ich bezpieczeństwie. Zmieniające się struktury demograficzne i  rodzinne oznaczają, że starsi ludzie na całym świecie stają się coraz bardziej odizolowani, a ich problemem jest samotność. Może to jednak rozwiązać technologia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkt mający na celu zwiększenie stymulacji umysłowej naszych babć i dziadków, czy po prostu aplikacja do koordynowania, kto z członków rodziny zawiezie starszego członka rodziny na wizytę lekarską albo jak znaleźć im opiekuna, wszystkie te doświadczenia wpisują się w koncepcję age-tech, czyli technologii dla ludzi starszych.

Czytaj też

Startupy na całym świecie zwracają również uwagę na potrzeby opiekunów. Wypalenie opiekunów zaangażowanych w opiekę nad starszymi ludźmi jest poważnym problemem, ale technologia może im pomóc. Narzędzia wykorzystywane w takich programach wspierają dostawców usług opiekuńczych, zmniejszają koszty administracyjne, umożliwiają odprawę opiekunów w czasie rzeczywistym oraz wysyłanie powiadomień związanych z lekami. Celem takich start-upów jest oferowanie bardziej spersonalizowanej opieki profilaktycznej, aby dorośli mogli dłużej mieszkać w swoich domach w miarę, jak się starzeją.

Zdaniem  Adama Przymusiały, współzałożyciela BinarApps i entuzjasty start-upów, wiele czynników wskazuje, że rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania dla osób starszych.

"Zauważalne jest znacznie szybsze tempo starzenia się społeczeństwa niż to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Praktycznie każdy kraj na świecie odnotowuje rosnący odsetek ludzi starszych w swojej populacji. Ponadto, trwająca obecnie pandemia spowodowała, że pojawiła się jeszcze większa potrzeba tworzenia narzędzi dla seniorów, by chociażby mieli stały dostęp do opieki medycznej, bez wychodzenia z domów" - wskazuje.

Starzenie się populacji. Zjawisko szybko postępuje

Statystyki są nieubłagane. Według niedawnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku co szósta osoba na świecie będzie miała 60 lat lub więcej, podczas gdy liczba osób w wieku 80 lat lub starszych ma się potroić w latach 2020-2050 do 426 milionów. Do 2050 roku 2/3 światowej populacji w wieku powyżej 60 lat będzie żyć w „krajach o niskich i średnich dochodach".

Globalizacja, rozwój technologiczny, zwłaszcza w transporcie i komunikacji, urbanizacja, migracja i zmieniające się normy płci wpływają pośrednio i bezpośrednio na życie osób starszych. Jak zauważa nasz rozmówca, pomysłów na innowacyjne rozwiązania dla osób starszych jest bardzo dużo, bo wiele jest problemów z jakimi borykają się seniorzy. "Można wnioskować, że faktycznie będzie przybywać start-upów i firm odpowiadających na takie wyzwania swoimi produktami i usługami" - przekonuje.

Pojęciem, które będzie kształtować rynek technologii w przyszłości jest silver economy. "Srebrna gospodarka", albo inaczej gospodarka senioralna, czyli system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i starzejących się oraz zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne. Srebrna gospodarka jest  instrumentem polityki publicznej i ideą polityczna skupioną na tworzeniu potencjalnego systemu gospodarczego, zorientowanego na potrzeby starzejącej się populacji.

Czytaj też

Giganci technologiczni już zaczęli wykorzystywać potencjał tej rosnącej grupy demograficznej, tworząc nowe usługi dla swoich, istniejących platform i sprzętu. Niedawno Amazon wprowadził na rynek funkcję Alexa Together, która zamienia urządzenia Alexa w narzędzia dla opiekunów z funkcjami umożliwiającymi wezwanie pomocy, infolinią alarmową, wykrywaniem upadku, opcją zdalnej pomocy, ułatwiającej zarządzanie ustawieniami urządzenia oraz kanałem aktywności, aby członkowie rodziny mogli zobaczyć, czy ktoś był mniej aktywny niż zwykle.

Z kolei Google rozpoczął w zeszłym roku pilotażowe wdrożenie uproszczonego interfejsu Nest Hub Max w domach spokojnej starości, aby pomóc mieszkańcom czuć się mniej odizolowanymi podczas lockownów.

Młode firmy przyszłością rozwiązań dla seniorów

Jednak najbardziej interesujące są startupy, które stawiają na age-tech. Coraz więcej młodych firm opracowuje technologie dla starzejących się ludzi. Wiele z nich koncentruje się na pomaganiu starszym osobom „starzeć się na miejscu",  pozostając w swoich domach zamiast przenosić się do placówek opiekuńczych.

Zdaniem Adama Przymusiały, popyt na innowacje technologiczne dla osób starszych będzie rósł nie tylko ze względu na starzenie się społeczeństwa, ale i rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku, które korzystają z nowoczesnych rozwiązań. "Firmy technologiczne muszą więc uwzględnić to, że wymagania pokoleń dorastających z dostępem do internetu, ze smartfonami i podobnym sprzętem, będzie miało znacznie wyższe wymagania" - zauważa.

Jego zdaniem nadal jednak dochodzić będą do tego wszelkie problemy związane z upływem lat.

"Dlatego firmy tworzące rozwiązania dla seniorów skupią się w największym stopniu na zdrowiu i opiece. Swoje zastosowanie w rozwiązaniach dla seniorów znajdzie sztuczna inteligencja, IoT (Internet Rzeczy), a nawet roboty, które mogą zastąpić >>żywego człowieka<< w opiece nad seniorem" - wymienia.

Jak dodaje, możemy spodziewać się jeszcze powszechniejszej telemedycyny, zaawansowanych aplikacji i smart urządzeń do użytku zarówno bezpośrednio przez konsumentów, jak i ich opiekunów, a także projektów na większą skalę - nowoczesnych domów seniora, adresujących potrzeby medyczne i również te społeczne.

Rynek z ogromnym potencjałem

SilverTech to rynek z ogromnym potencjałem, bo wiele obszarów, w których seniorzy i ich bliscy potrzebują wsparcia nowoczesnych technologii jest nadal niezagospodarowanych. W rozmowie z CyberDefence24.pl specjalista zauważa, że możliwości tego rynku wykraczają poza opiekę zdrowotną, najczęściej kojarzoną z potrzebami starszych pokoleń.

"Istotne jest, aby firmy technologiczne zwracały bardziej holistycznie uwagę na problemy osób starszych. Oprócz zainteresowania kwestiami monitorowania stanu zdrowia, wielu seniorów boryka się z wykluczeniem społecznym czy brakiem odpowiednich warunków mieszkaniowych lub usprawnień w ich miejscach pobytu" - przypomina.

Przykładem Szwecja i Holandia

Jako pozytywny przykład Adam Przymusiała podaje takie kraje, jak Szwecja czy Holandia, gdzie seniorzy mają już pierwsze rozwiązania tego typu, na przykład platformy społecznościowe, które łączą pokolenia i wspierają ich aktywizację. Z kolei do wygodnego i bezpiecznego życia osób starszych w ich własnych domach, potrzebne są rozwiązania sprzętowe ułatwiające poruszanie się, zapobiegające przewróceniu się czy urazom lub pomagające szybko wezwać pomoc.

"Osoby starsze są bardzo różnorodną grupą, a także coraz bardziej świadomą w kontekście nowych technologii. Należałoby więc skupić się zarówno na powszechnych schorzeniach i wyzwaniach związanych ze starzeniem się, jak i aspektach psychospołecznych, by walczyć z ich wykluczeniem, a nawet wspierać w dalszym rozwoju" - podsumowuje entuzjasta technologii.

Każdy zasługuje na dotarcie do kresu życia nie tylko w bezpieczeństwie, ale także w komforcie i godności, a technologia może być częścią rozwiązania zmieniającej się dynamiki społecznej. Starzejący się ludzie często są daleko od bliskich pod względem fizycznym, ale można im pomóc zmniejszyć poczucie dyskomfortu, braku bezpieczeństwa czy osamotnienia.

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama