Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Ministrowie cyfryzacji UE mówią wprost: Potępiamy agresję Rosji i jesteśmy gotowi na nowe sankcje

Autor. Marco Verch/ccnull.de/CC-BY 2.0

We wspólnym apelu do sektora cyfrowego ministrowie UE odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną potępiają inwazję Rosji i postulują o wprowadzenie unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. „Jesteśmy gotowi do opracowania nowych sankcji w sferze cyfrowej” – podkreślili.

Reklama

Ministrowie UE odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną zaznaczyli: "z całą stanowczością potępiamy niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję militarną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Poprzez swoje nielegalne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność Europy i świata".

Reklama

W odpowiedzi na tę sytuację UE, w ścisłej współpracy z partnerami i sojusznikami, nałożyła na Rosję ogromne i surowe konsekwencje za jej działania. "Sankcje te obejmują zawieszenie działalności nadawczej stacji Sputnik' i RT/Russia Today w UE lub skierowanej do UE" – przypomnieli.

Czytaj też

W apelu czytamy też, że zainicjowane przez Rosję potyczki w obecnym konflikcie toczą się także w internecie. Dla miliardów ludzi usługi cyfrowe są przestrzenią, w której mogą swobodnie rozmawiać z przyjaciółmi i krewnymi, dzielić się swoimi przemyśleniami i obawami oraz śledzić wydarzenia wokół siebie.  

Reklama

"W związku z tym stanowią one główny cel dla podmiotów, które chcą zakłócić funkcjonowanie naszych demokracji i próbują nieuczciwie kształtować opinię publiczną poprzez rozpowszechnianie dezinformacji; próbują siać chaos przez zakłócanie funkcjonowania usług i infrastruktury krytycznej oraz usiłują wykorzystywać usługi cyfrowe do nieuczciwych celów" – przekonują ministrowie z sektora cyfrowego.

Autor. gov.pl

O co apelują ministrowie? 7 postulatów

W apelu zwrócili się do przedstawicieli firm cyfrowych – dużych platform internetowych, platform strumieniowej transmisji wideo, mediów społecznościowych, platform komunikacji interpersonalnej, dostawców usług pośrednictwa lub usług informacyjnych, a także wszelkich innych podmiotów sektora cyfrowego z takimi postulatami.

  1. Wskazują potrzebę zaangażowania większych zasobów ludzkich w celu monitorowania i szybkiego działania w związku z problemami dotyczącymi użytkowników ich usług w strefie konfliktu, w tym przez pełną mobilizację w zakresie weryfikowania faktów i zaangażowanie wolontariuszy, którzy mogliby pomóc we wzmocnieniu monitorowania treści, zwłaszcza w językach rosyjskim i ukraińskim.
  2. Zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony podstawowych praw i wolności osób najbardziej zagrożonych w obecnej sytuacji poprzez dostosowanie oferowanych usług do konkretnych zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy w strefie konfliktu.
  3. Podjęcie niezbędnych kroków – w ramach ochrony wolności słowa – by zapewnić, że ich systemy nie staną się narzędziem do rozpowszechniania dezinformacji i treści manipulacyjnych. Chodzi o zastosowanie zobowiązań w istniejącym kodeksie postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji i dalsze zobowiązania w koordynacji z rządami i społeczeństwem obywatelskim.
  4. Przyjęcie i wdrożenie unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji.
  5. Nadanie priorytetu rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z wiarygodnych źródeł za pośrednictwem radia, telewizji i usług cyfrowych dla wszystkich użytkowników na całym świecie, w tym w krajach uczestniczących w agresji zbrojnej.
  6. Szybkie dostosowanie swojej polityki do zmienionej sytuacji, w oczekiwaniu na podejście oparte na ryzyku, które jest podstawą przygotowywanej ustawy o usługach cyfrowych. Chodzi też o jednoczesne informowanie użytkowników i zachowanie przejrzystości w zakresie zmieniającej się polityki.
  7. Dzielenie się informacjami w czasie rzeczywistym oraz wszelkimi istotnymi danymi na temat tego, co obserwują w swoich systemach, a także nawiązywanie współpracy z sieciami osób sprawdzających fakty, wyspecjalizowanymi badaczami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu określenia i wdrożenia konkretnych działań służących celom określonym w apelu.

Czytaj też

Ministrowie podkreślili też, że liczą na to, że firmy cyfrowe podejmą odpowiednie działania, by ich usługi pozostały godne zaufania i bezpieczne. "Będziemy nadal uważnie monitorować sytuację i jesteśmy gotowi do opracowania nowych sankcji w sferze cyfrowej."

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama