Reklama

Strona główna

CYBER SECURITY: O ochronie infrastruktury cywilnej i państwowej już w listopadzie

  • Jeden z teleskopów Officina Stellare, fot. http://www.officinastellare.com

CyberDefence24 jest patronem medialnym czwartej edycji Konferencji i Wystawy „CYBER SECURITY – bezpieczeństwo ponad granicami”, która odbędzie się już 17 listopada 2016 w Warszawie w hotelu InterContinental.

O bezpieczeństwie teleinformatycznym wiemy coraz więcej, ale też stale powinniśmy weryfikować nasze rozumienie i postrzeganie problemów, jakie są z tym związane. Dopiero wspólne wielokrotne przeanalizowanie wszystkich możliwych zagrożeń oraz sposobów ich wykrywania i zapobiegania pozwoli nam być dobrze przygotowanym do coraz poważniejszych wyzwań wynikających ze zwiększającej się liczby i skali ataków – mówi dr inż. Wacław Iszkowski, przewodniczący Rady Programowej Konferencji i Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w latach 1993-2016.

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, koncentruje się na problemach obrony kluczowej infrastruktury cywilnej i wojskowej Państwa przed atakiem teleinformatycznym.

Większość ataków teleinformatycznych pochodzi spoza granic kraju, a nawet UE. Dodatkowo też możliwe jest propagowanie ataków skierowanych początkowo na systemy w krajach sąsiednich. W szczególnych przypadkach zaatakowane kraje mogą wyłączyć swoje sieci teleinformatyczne.. W USA, mającym poprzez podstawowe serwery DNS kontrolę nad adresowaniem w internecie, istnieje procedura prawna umożliwiająca nakazanie operatorom, na żądanie służb państwowych, wyłączenie podstawowych serwerów sieci internetowej. Skutkiem tego będzie po pewnym czasie coraz większe zakłócenie funkcjonowania sieci internetowej również w Polsce. – dodaje dr Iszkowski.

Wśród potwierdzonych uczestników tegorocznej Konferencji są (w kolejności zgodnej z programem konferencji, na dzień 6 października 2016): Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Pan Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Pan Bartłomiej Grabski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Ziółkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w latach 1993-2016, Pan gen. bryg. (rez.) Włodzimierz Nowak, Pełnomocnik Ministra ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Pan gen. bryg. SG (rez.) Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli, Pan dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Pan płk Zbigniew Piotrowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Pan płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Pan Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert, Pan Krzysztof Malesa, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Pan Mariusz Stus, Ekspert w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pan Ian J. West, Chief Cyber Security, NATO Communications and Information Agency, Pan dr inż. Jacek Jarmakiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Pan kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, Akademia Marynarki Wojennej.

W konferencji udział bierze ok. 120-150 osób reprezentujących wyższą i średnią kadrę zarządzającą instytucji, sił zbrojnych, służb, instytutów naukowo-badawczych, firm i organizacji branżowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w siłach zbrojnych, administracji oraz kluczowych sektorach gospodarki.

Wśród uczestników konferencji w ubiegłorocznej edycji (2015) byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, NATO Communications and Information Agency, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Urzędu Dozoru Technicznego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Wojskowej Akademii Technicznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje na temat możliwości udziału znajdują się na stronie konferencji.

Komentarze