Reklama

Biznes i Finanse

Sprawne zarządzanie cyberincydentami poprzez outsourcing działu IT. To możliwe

fot. Christina Morillo/ Pexels/
fot. Christina Morillo/ Pexels/

Cyberbezpieczeństwo to wciąż temat, który nie jest na czołówkach gazet, ale z miesiąca na miesiąc zmienia się podejście w tej kwestii – zwykle związane jest z występowaniem konkretnych zdarzeń, które naruszyły strukturę organizacji, powodując szkody w postaci utraty danych, ich wycieku czy efektem których są straty finansowe. Jeśli organizacja nie posiada własnego działu informatyki lub IT nie jest głównym kierunkiem jej rozwoju, to warto wziąć pod uwagę oszczędności, jakie niesie ze sobą rezygnacja z zatrudniania specjalistów. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem jest uzyskanie pomocy ekspertów z zewnątrz. 

Pandemia COVID-19 sprawiła, że przejście na pracę zdalną miało wpływ na zwiększenie się liczby cyberataków. Według badań KPMG, ponad połowa organizacji (55 proc.) uznała, że wzrosło ryzyko ich występowania. Z kolei aż 64 proc. przedsiębiorstw odnotowało przynajmniej jeden incydent naruszenia bezpieczeństwa w 2020 roku.

Szczególnie te firmy, które myślą o zapewnieniu ciągłości działania – bez zakłóceń i problemów, objawiających się na przykład atakiem w postaci złośliwego oprogramowania – powinny pomyśleć o wsparciu działu IT za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu.

Outsourcing działu teleinformatycznego może przynieść organizacji oszczędność – poprzez zmniejszenie kosztów nie tylko utrzymania stałych pracowników, ale też braku konieczności zakupu specjalnego oprogramowania czy sprzętu; czy zwiększenie kontroli kosztów operacyjnych. Korzyścią jest także możliwość poznawania nowoczesnych technologii bez ich zakupu i radzenia sobie z problemami, których firma nie byłaby w stanie rozwiązać samodzielnie, bez zatrudniania odpowiednich kadr.

Incydent zarządzany zdalnie

Usługi w ramach modelu outsourcingu IT oferuje BizTech Konsulting, który rozwiązuje realne problemy użytkownika w przypadku występowania incydentu zagrażającego bezpieczeństwu przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji zespół może skorzystać z usługi wsparcia IT, który obsłuży klienta i jego wewnętrzne aplikacje, dzieląc się wiedzą i kierując jego działaniami krok po kroku, mając na uwadze model biznesowy przedsiębiorstwa i jego potrzeby. Obecnie BizTech pomaga 2 tys. użytkowników, których organizacje nie muszą posiadać specjalnego oprogramowania czy dokonywać zakupu nowej centrali, więc nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Jak rozwiązywane są problemy w przypadku zgłoszenia konkretnego incydentu? Najpierw specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa podejmują próbę zdalnej pomocy w ramach usługi Helpdesk, a jeśli jest taka potrzeba - także bezpośrednio w siedzibie klienta. Decyzja w tej kwestii zapada, biorąc pod uwagę skomplikowanie zakłócenia w infrastrukturze IT – klient może korzystać z punktu kontaktu lub wsparcia zdalnego/telefonicznego ekspertów.

Z kolei organizacje, które zdecydują się na rozbudowane wsparcie teleinformatyczne, w ramach innej usługi - Service Desk (zewnętrznego wsparcia technicznego infrastruktury IT) będą mogli skorzystać z usługi Call Center (telefoniczne/zdalne wsparcie), Helpdesk oraz I i II linii pomocy. Pomoc oferują specjaliści, którzy dodatkowo są wspierani przez infrastrukturę teleinformatyczną. Odbywa się to przy pomocy autorskiego oprogramowania oraz oprogramowania używanego przez klienta czy to Remedy czy JIRA, czy innego systemu. Korzystający z tej opcji w BizTech Konsulting mogą dzięki temu uzyskać kompleksowe informacje na temat problemu, zarządzania incydentem oraz zachodzących zmian, jakie mają miejsce w ramach zagospodarowania sytuacji, konfiguracji - aż do rozwiązania sprawy.

Poza obsługą incydentów, w ramach usługi Service Desk dostarczane są raporty online: dzienne, tygodniowe lub według preferencji, opisujące cyber zdarzenie. W ten sposób klient może przeanalizować incydent, wyciągając wnioski na przyszłość, by optymalizować procesy i zweryfikować popełnione błędy. Wdrożenie Service Desku, uruchomienie usługi i jej utrzymanie oraz rozwój odbywa się krok po kroku z uwzględnieniem specyfiki klienta i jego procesów.

Jakie wynikają z tego korzyści dla przedsiębiorstwa, które zdecyduje się na wsparcie zespołu IT spoza organizacji? Eksperci BizTech Konsulting poprzez zarządzanie zdalne pomagają skrócić czas odpowiedzi na cyberincydenty; obniżyć koszty użytkownia własnych systemów informatycznych organizacji; zmniejszyć liczbę problemów i ryzyk, jakie występują podczas użytkowania systemów, a alerty obsługiwane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W razie problemów specjaliści mogą przejąć obsługę dostawców rozwiązań IT, a generowane raporty pomagają optymalizować procesy biznesowe.

Natomiast w ramach alternatywnej usługi – Body Leasing – BizTech Konsulting oferuje outsourcing specjalistów IT: programistów, analityków systemowych, project managerów, specjalistów Helpdesk, administratorów aplikacji czy analityków systemowych, których zatrudnia i może delegować ich do konkretnych projektów realizowanych przez klientów. W ten sposób firma, która decyduje się na skorzystanie z bazy ekspertów, nie musi zatrudniać ich na etat, a jedynie na określony czas i do konkretnych zadań. To znaczna redukcja kosztów i usprawnienie działań organizacji, kontrolującej wydatki, która może skorzystać z kompetencji osób z zewnątrz.

Usprawnienie pracy zespołu Helpdesk

Jednak to nie wszystko – poza wsparciem klienta poprzez zdalne lub bezpośrednie zarządzanie incydentami czy outsourcing kompetencyjny, istnieje także możliwość usprawnienia pracy zespołu Helpdesk, by podnieść poziom jego wydajności i jeszcze lepiej kontrolować bieżące incydenty w firmach, dla których wykonuje się zlecenia.

BizTech Konsulting oferuje także stricte narzędzie dla zespołów Helpdesk – usługę ManageEngine ServiceDesk Plus. Ta alternatywa zapewnia szybką obsługę klienta poprzez centralną kontrolę i podglądanie incydentów, a bieżące śledzenie sytuacji pomaga w błyskawicznym reagowaniu na problemy. To z kolei sprawia, że organizacja nie ucierpi finansowo z powodu zatrzymania jej pracy.

Co więcej, BizTech jako pierwsza firma w Polsce wdrożyła usługę ServiceDesk Plus w chmurze, co pozwoliło na migrację ok. 8 tys. zgłoszeń (z załącznikami). Opieka nad chmurą odbywa się przy pomocy 30 techników, a dane znajdują się w Unii Europejskiej, więc działanie to jest zgodne z RODO.

Do funkcji ManageEngine ServiceDesk Plus należy zarządzanie zasobami, automatyzacja procesów, integracja z funkcjami macierzystymi, zintegrowanie z Office 365 w chmurze wszystko zgodnie z dobrymi praktykami ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Korzyści dla pomocy technicznej IT

ManageEngine ServiceDesk Plus zapewnia rozszerzone możliwości raportowania, wydajną integrację danych, dzięki aplikacjom zarządzania IT, wdrażanie rozwiązań w chmurze lub lokalnie oraz zapewnia przepływ informacji dotyczących praktyk pracy w IT.

Ta usługa usprawnia pracę zespołu Helpdesk w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania usługami informatycznymi. Gospodarowanie incydentami odbywa się w taki sposób, by zmniejszyć przerwy w dostawie usług, spełnić wymogi SLA, zwiększyć produktywność pracowników i by sprawnie zarządzać cyklem zgłoszeń cyberincydentów. Dział IT może szybko przeanalizować i sklasyfikować problemy, diagnozując ich przyczynę i reagując na powtarzalne lub jednorazowe incydenty w dziale.

Planowanie działania będzie znacznie łatwiejsze, a proces reagowania powinien od teraz przebiegać automatycznie – bez dodatkowych niespodzianek. Ponadto, możliwe jest lepsze śledzenie i centralne zarządzanie sprzętem IT, oprogramowaniem, by uniknąć występowania podatności i zagrożeń.

Poprzez zarządzanie projektami IT, ich łatwe raportowanie, monitorowanie zasobów i kondycji działu IT, integrowanie oprogramowania oraz możliwość generowania raportów dział IT będzie mógł wydajniej obsługiwać klienta, potrzebującego odpowiedniego wsparcia IT.

Podsumowując, zapewni to usprawnienie pracy zespołu Helpdesk, podniesienie poziomu jego kompetencji i szybkość reagowania oraz kontrolowania incydentów.

Sprawne zarządzanie urządzeniami końcowymi

W ramach oprogramowania ManageEngine warto także skorzystać z aplikacji Desktop Central – zintegrowanego zarządzania punktami końcowymi (UEM). Pomaga to w dysponowaniu serwerami, komputerami przenośnymi, stacjonarnymi, tabletami oraz smartfonami z centralnej lokalizacji. Jednocześnie umożliwia automatyzację regularnych działań dotyczących urządzeń końcowych, takich jak na przykład monitorowanie statystyk oprogramowania, zarządzanie wykorzystaniem urządzeń USB, przejmowanie kontroli nad pulpitami zdalnymi, wdrażanie systemów operacyjnych, instalacja poprawek w systemach.

Możliwe jest także na przykład konfigurowanie WiFi, VPN, kont e-mail na urządzeniach mobilnych, kamer, przeglądarek; zdalne zabezpieczanie ich przez włączanie kodów dostępów; blokowanie, czyszczenie tabletów, smartfonów (z systemami iOS, Android oraz Windows). Konfiguracje są znacznie łatwiejsze (np. zarządzanie energią, urządzeniami USB, zasadami zabezpieczeń) z powodu ponad 25 wstępnie zdefiniowanych wariantów, jakie są możliwe do zastosowania.

Desktop Central wspiera zarządzanie systemami operacyjnymi na komputerach stacjonarnych, przenośnych, serwerach z systemem Windows, Mac, Linux, a także smartfonami i tabletami z systemami iOS, Android, Windows. Oprogramowanie dla wszystkich punktów końcowych w sieci organizacji można natomiast wdrożyć kilkoma kliknięciami, korzystając z ponad 4,5 tys. wstępnie przygotowanych szablonów aplikacji.

Podsumowując, usługa ManageEngine Desktop Central zapewnia sprawne zarządzanie komputerami stacjonarnymi i urządzeniami mobilnymi, zdalne rozwiązywanie problemów na urządzeniach przenośnych i szybkie wdrażanie na nich np. oprogramowania. Co więcej, Desktop Central zostało uznane za najlepsze narzędzie do zarządzania klientami przez Gartner Peer Insights Customers w 2019 roku. Desktop Central jest dostępny w czterech wersjach: darmowej, Professional, Enterprise, UEM.

Microsoft 365 w chmurze to szereg korzyści

Przeniesienie usług do chmury to korzyści nie tylko dla pracowników, ale przede wszystkim również dla firmy - finansowe i zarządcze: obniżenie kosztów przechowywania danych, usprawnienia komunikacji i dotarcia do kluczowych informacji w łatwy sposób, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i poszanowaniu prywatności danych.

Wdrożenie Microsoft 365 w oparciu o technologie chmurowe może przynieść pożądany w organizacji efekt, m.in. usprawni komunikację w firmie (w oparciu o Microsoft Teams); umożliwi korzystanie z bezpiecznej poczty Exchange Online; zapewni szybką i efektywną współpracę za pośrednictwem SharePoint Online oraz bezpieczne przechowywanie danych w chmurze na dysku OneDrive. Dodatkowo, korzystający z tego wariantu mogą być pewni, że będą zawsze pracowali w oparciu o aktualną wersję oprogramowania i wygodną formę rozliczenia: abonament miesięczny lub roczny.

Usługami Microsoft 365 można szybko i intuicyjnie zarządzać - w jednym miejscu otrzymać dostęp do wszystkich niezbędnych do pracy narzędzi, nie zapominając o bezpiecznym konfigurowaniu swojego środowiska pracy zdalnej lub hybrydowej, delegowaniu zadań oraz otrzymywaniu potrzebnych raportów.

Do lepszego zarządzania Microsoft 365 mogą służyć rozwiązania ManageEngine, takie jak: M365 Manager Plus, które m.in. automatyzuje zadania, usprawnia prowadzenie audytów oraz M365 Security Plus, który daje możliwość bardziej szczegółowego audytowania zmian, błędnych logowań, dostępu do plików.

Co warto podkreślić, specjaliści z BizTech Konsulting pomogą w migracji danych do chmury oraz konfiguracji usług – tak, by proces ten zachodził sprawnie.

Więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez BizTech Konsulting znajduje się na stronie: https://biztech.pl/.

Artykuł powstał we współpracy z firmą BizTech Konsulting. 


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama