Reklama

Biznes i Finanse

e-Doręczenia – elektroniczny odpowiednik papierowego listu poleconego możliwy na Poczcie

Poczta Polska
Autor. PocztaPolska (@PocztaPolska)/Twitter

e-Doręczenia to niezbędne ogniwo w postępującej cyfryzacji usług dla obywateli, stanowiące odpowiedź na wzrost popularności rozwiązań elektronicznych. Usługa jest świadczona przez Pocztę Polską.

Reklama

Przypomnijmy, że w ostatnich latach na popularności zyskał podpis elektroniczny, powoli wypierając podpisy odręczne, a e-recepty wyparły całkowicie recepty papierowe. W ten trend wpisują się e-Doręczenia.

Reklama

Usługi świadczone w ramach e-Doręczeń, to cyfrowe odpowiedniki papierowego listu poleconego. Dzięki nim obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, można dokonać tego w formie elektronicznej.

e-Doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Ponadto e-Doręczenia umożliwiają weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (takich jak data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).

Reklama

Poczta Polska w ramach e-Doręczeń udostępnia publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), która zapewnia komunikację z podmiotami publicznymi oraz publiczną usługę hybrydową (PUH), dostępną tylko dla podmiotów publicznych będących nadawcami. Publiczna usługa hybrydowa (PUH) została wprowadzony jako rozwiązanie dla adresatów, którzy nie zdecydują się na założenie adresu do doręczeń elektronicznych. W takim wypadku korespondencja zostanie nadana elektronicznie przez podmiot publiczny, a po zautomatyzowanym wydrukowaniu i zakopertowaniu w wydzielonej strefie z kontrolą dostępu (spełniającej normę ISO 27001), dostarczona przez listonosza w formie papierowej.

Warto zaznaczyć, że przesyłanie korespondencji za pośrednictwem PURDE przez podmioty niepubliczne (m.in. obywateli i firmy) do podmiotów publicznych jest bezpłatne.

Czytaj też

Q-Doręczenia – dodatkowa usługa

Poczta Polska zbudowała kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którą wprowadziła do oferty w styczniu br. pod nazwą Q-Doręczenia. Nowa usługa uzupełnia ofertę e-Doręczeń o komunikację między podmiotami niepublicznymi m.in. osobami fizycznymi czy firmami.

Dzięki Q-Doręczeniom można bezpiecznie i szybko komunikować się m.in. z osobami fizycznymi czy firmami, otrzymując dowód m.in. nadania i odbioru z kwalifikowanym znakiem czasu.

Czytaj też

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama