Reklama

Biznes i Finanse

Cyfryzacja przemysłu w UE wciąż nierównomierna

Fot. cwizner/Wikipedia Common/CC 1.0
Fot. cwizner/Wikipedia Common/CC 1.0

W UE nie wykorzystuje się w pełni technologii cyfrowych, żeby opracowywać innowacyjne rozwiązania i utrzymać konkurencyjność. Niektóre kraje, w tym Polska i Węgry, nie opracowały jeszcze krajowej strategii cyfryzacji - wynika z opublikowanego we wtorek raportu unijnych kontrolerów.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przedstawił we wtorek wyniki kontroli przeprowadzonej w czterech krajach członkowskich, w tym w Niemczech, Portugalii, Węgrzech i Polsce, i dotyczącej wykorzystania technologii cyfrowych w firmach w UE.

Z raportu wynika, że chociaż Komisja Europejska w 2016 r. przyjęła inicjatywę na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu, mającą na celu upowszechnienie cyfryzacji w przedsiębiorstwa w UE, to postępy we wdrażaniu inicjatywy są nierównomierne w poszczególnych krajach członkowskich. W niektórych państwach, w tym w Polsce i na Węgrzech, do dzisiaj na przykład nie przyjęto kompleksowych krajowych strategii cyfryzacji lub nie podjęto konkretnych działań, jak ustanowienie tzw. hubów innowacji cyfrowych, mających świadczyć lokalnym przedsiębiorcom usługi doradcze.

Autorzy raportu podkreślają, że cyfryzacja to nie tylko zakup nowego sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, ale przede wszystkim wykorzystywanie możliwości oferowanych przez nowe technologie do opracowania nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Zdaniem kontrolerów w ostatnich latach w obszarze cyfryzacji przemysłu w UE co prawda odnotowano postępy, lecz zachodziły one w różnym tempie w zależności od kraju, regionu i sektora. Istnieją również znaczne dysproporcje pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

"Wykorzystanie potencjału transformacji cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw w UE, jeśli chcą one być w dalszym ciągu konkurencyjne na rynku światowym. Szacuje się, że cyfryzacja może wygenerować w UE ponad 110 mld euro przychodów rocznie. Aby jednak inicjatywa na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu odniosła sukces, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym UE, rządów i przedsiębiorstw – powiedziała Iliana Ivanova z ETO.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie konkurencyjności UE w zakresie technologii cyfrowych oraz zapewnienie, aby każde przedsiębiorstwo w Unii, niezależnie od sektora, lokalizacji i wielkości, mogło w pełni korzystać z innowacji cyfrowych. W ramach inicjatywy za cel przyjęto, by w ciągu pięciu lat od jej podjęcia uruchomić inwestycje publiczne i prywatne o wartości blisko 50 mld euro.

Cyfryzacja stanowi też jeden z głównych celów funduszu odbudowy Next Generation UE mającego na na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 w krajach Wspólnoty. 

Źródło:PAP

Komentarze