Reklama

Biznes i Finanse

Budowa kompetencji cyfrowych fundamentem gospodarki 4.0

Fot. PICSHADOW8672/pixahive.com/CC0
Fot. PICSHADOW8672/pixahive.com/CC0

Najistotniejszym wyzwaniem dla cyfryzacji i rozwoju gospodarki 4.0 jest budowa właściwych kompetencji, edukacja, współpraca państwo-biznes oraz ulgi podatkowe - wskazuje Rada Przedsiębiorczości.

Jako najważniejsze wyzwanie w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na rozwiązaniach cyfrowych, Rada wskazuje tworzenie kompetencji cyfrowych. Według przedsiębiorców wśród Polaków nadal utrzymuje się duża niechęć do podejmowania aktywności w tym zakresie, oraz brak dostępu do infrastruktury, czyli komputerów i Internetu.

Wprawdzie pewne pozytywne zmiany w zakresie postaw zostały wymuszone przez pandemię, niemniej nadal, gdy część świata rozwija kompetencje i technologie w obszarach datafikacji oraz usieciowienia różnych sfer życia, pozostała nie dysponuje nawet dostępem do internetu. Należałoby podjąć w tym zakresie natychmiastowe działania, bowiem to powszechny dostęp zadecyduje o funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki polskiej w przyszłości - podkreślono w rekomendacjach Rady Przedsiębiorczości dot. cyfrowej gospodarki.

Według Rady, aby przemóc niechęć wobec adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, potrzebna jest szeroko zakrojona edukacja cyfrowa. Zwrócono w tym punkcie szczególną uwagę na odpowiednią kadrę, która będzie w stanie na dużą skalę popularyzować wiedzę z tego obszaru.

Obecnie wykwalifikowane osoby zajmują często stanowiska w sektorze prywatnym, nie poszerzają natomiast zasobów kadry naukowej na uczelniach w Polsce. W celu odmiany tej tendencji należałoby, przy istotnym udziale instytucji rządowych odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, zapewnić naukowcom odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy, które przekonałyby najbardziej utalentowane osoby do dzielenia się swoją wiedzą - przekonuje Rada.

Zdaniem przedsiębiorców edukacja cyfrowa nie może koncentrować się wyłącznie na rozwijaniu umiejętności technicznych i cyfrowych, ale także takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność i współpraca. Nacisk powinno położyć się również na rozwój niekonwencjonalnych form nauczania opartych na nauczaniu hybrydowym oraz połączeniu sił i kompetencji z różnych polskich politechnik i uniwersytetów.

Potencjalnych użytkowników technologii należy również przekonywać, że dzięki zaufaniu nowym technologiom mogą pewne czynności dokonać sprawniej, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Idea ta powinna być także realizowana poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do ochrony środowiska i wsparcia dekarbonizacji. Cyfrowe procesy projektowania, planowania i wytwarzania zdecydowanie ułatwiają bowiem zmniejszenie ilości odpadów, co wpływa na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku jako przyjaznego środowisku - dodano.

Według rady Przedsiębiorczości w procesie cyfryzacji należy również zaktywizować sektor MŚP, aby nie był bierny w tej kwestii. Nie chodzi jedynie o przyjmowanie biernej pozycji adresata rozwiązań technologicznych, a o nacisk na kreatywne myślenie w zakresie szerzenia nowoczesnych koncepcji cyfrowych w środowisku życia i pracy każdego obywatela - podkreślono.

Rada Przedsiębiorczości oprócz budowy kompetencji, rozwoju edukacji cyfrowej wskazuje ponadto, że wpływ na efektywne przeprowadzenie procesu transformacji cyfrowej powinno mieć również podejmowanie współpracy z innymi państwami w celu zbudowania koalicji na rzecz szerzenia cyfryzacji. Odnosi się to także do poszukiwania rozwiązań w zakresie budowania relacji z tzw. BigTech’ami i innymi platformami cyfrowymi, których dominacja na rynku wzrosła niekontrolowanie - wskazano.

Należy także stworzyć jednolite standardy w szerzeniu cyfryzacji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych małych podmiotów. Rada Przedsiębiorczości rekomenduje także pilne wdrożenie ulgi na robotyzację, wspomagającej ideę Gospodarki 4.0, a przy tym wspierającej unowocześnianie przemysłu w oparciu o inteligentne roboty oraz systemy nowoczesnego sterowania - dodano.

W transformacji cyfrowej nie można zapominać o administracji państwowej, która według Rady powinna podejmować inicjatywy w zakresie organizacji otwartych szkoleń dotyczących budowania kompetencji cyfrowych oraz wsparcia biznesu, w tym sformułowanie elementarza cyfryzacji.

Cyfrowa transformacja nie powinna polegać jedynie na jednostkowym myśleniu o wdrażaniu poszczególnych usprawnień, a być złożonym procesem głęboko wpisanym w kulturę organizacji, uwzględniającym punkty widzenia zespołów odpowiedzialnych za różne obszary. Przedsiębiorstwa będą miały szansę budowania swoich przewag w globalnej gospodarce tylko wtedy, gdy rozwój wykorzystania technologii będzie przebiegał w sposób etyczny, skoncentrowany na korzyściach dla użytkownika, obywatela i konsumenta. Nie należy także zapominać o bezwzględniej potrzebie prowadzenia transformacji cyfrowej także w obszarze administracji państwowej - przekonuje Rada.

Radę Przedsiębiorczości tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego.

image

Źródło:PAP

Komentarze