Biznes i Finanse

ARP rusza z nowym programem. Do 200 tys. euro na nowe technologie

Fot.: Leon/Unsplash
Fot.: Leon/Unsplash

Agencja Rozwoju Przemysłu zapowiedziała uruchomienie kolejnej edycji projektu o nazwie Sieć Otwartych Innowacji. W ramach programu firmy mogą uzyskać do 200 tys. euro dofinansowania na nowe technologie. Konkurs rusza 8 października 2021 roku.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła, że poprzez należącą do niej Sieć Otwartych Innowacji zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się w ramach konkursu POIR o zwrot części kosztów zakupu licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie w maksymalnej wysokości 200 tys. euro. Konkurs trwa od 8 października do 15 grudnia 2021 roku.

Dla sektora MŚP

Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP zaznacza, że to już piąty konkurs realizowany przez Sieć Otwartych Innowacji. Do czterech poprzednich edycji zgłosiło się ponad 360 firm, z czego do tej pory 108 otrzymało dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

„To pokazuje jak ważne jest publiczne wsparcie takiej instytucji jak Agencja Rozwoju Przemysłu, która od 30 lat pomaga firmom się rozwijać” – podkreśla Paweł Kolczyński. - „To właśnie dzięki funduszom uzyskanym w konkursach Sieci Otwartych Innowacji firmy wdrożyły nowe lub znacząco udoskonalone metody produkcji lub dostawy, co w krótkim czasie skutkowało obniżeniem kosztów jednostkowych produkcji, wyeliminowaniem wąskich gardeł, czy podniesieniem jakości świadczonych usług. Wprowadzenie innowacji do przedsiębiorstw przełożyło się nie tylko na wzrost wolumenu produkcji, a w konsekwencji sprzedaży, ale także na ogólny rozwój firm. Znamy też wiele przypadków wejść firm na rynki zagraniczne”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych czy know-how.

Od 150 tys. złotych w górę

Jak informuje ARP, minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł, natomiast maksymalna to 200 tys. euro. Zgodnie z zapowiedzią firmy mogą uzyskać zwrot do 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

„W Sieci Otwartych Innowacji dbamy o to, aby każda zgłaszająca się do nas firma, czy to ta chcąca sprzedać swoją technologię (dawca technologii), czy ta zainteresowana zakupem (biorca technologii), mogła współpracować z brokerem technologii” – wyjaśnia w komunikacie Bartosz Sokoliński, dyrektor zarządzający ARP. - „Zadaniem takiej osoby jest wsparcie biorcy technologii w prawidłowym złożeniu wniosku. Broker uczestniczy także w rozmowach między firmami, tą sprzedającą i tą kupującą technologię, dba o prawidłowe zakończenie transakcji”.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected] Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

 

Komentarze

    Czytaj także