Reklama

Social media

Przyjęto wiążącą decyzję w sprawie WhatsApp Ireland

Fot. Senado Federal/Flickr/CC BY 2.0
Fot. Senado Federal/Flickr/CC BY 2.0

EROD przyjęła wiążącą decyzję w sprawie sporu dotyczącego WhatsApp Ireland Ltd.. Ma ona na celu rozwiązanie problemu braku porozumienia co do niektórych aspektów projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego oraz sprzeciwów zgłoszonych przez organy nadzorcze, których dotyczy postępowanie - wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak informuje UODO w specjalnym komunikacie do sprawy, w czasie ostatniego 53. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wiążącą decyzję rozstrzygającą spór w sprawie WhatsApp Ireland na podstawie art. 65 RODO. 

Wiodący organ nadzorczy sporządził projekt decyzji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (...), która dotyczyła tego, czy WhatsApp Ireland Ltd. wypełniał obowiązki w zakresie przejrzystości zgodnie z art. 12, 13 i 14 RODO. W dniu 24 grudnia 2020 r. wiodący organ nadzorczy przedłożył projekt decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO - czytamy w komunikacie. 

Zgłoszony sprzeciw

Jak wskazuje UODO, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy zgłosiły sprzeciwy zgodnie z art. 60 ust. 4 RODO dotyczące m.in. stwierdzonych naruszeń RODO, tego, czy konkretne dane, o których mowa, należy uznać za dane osobowe i konsekwencji z tym związanych, a także adekwatności przewidywanych środków naprawczych.

Po rozpatrzeniu sprzeciwów irlandzki organ nadzorczy nie był w stanie osiągnąć konsensusu, dlatego też zawiadomiono EROD, że nie zamierza się przychylać do zgłoszonych sprzeciwów. W ten sposób sprawa trafiła do Rady na podstawie  art. 65 ust. 1 lit. a) RODO. 

Wiążąca decyzja 

W dniu 28 lipca 2021r. EROD przyjęła wiążącą decyzję. Ma ona na celu rozwiązanie kwestii braku konsensusu, co do niektórych aspektów projektu decyzji wydanej przez irlandzki organ ochrony danych jako wiodący organ nadzorczy dotyczącej WhatsApp Ireland Ltd. oraz późniejszych sprzeciwów zgłoszonych przez szereg organów nadzorczych, których sprawa dotyczy - wskazano w komunikacie.

Jak informuje UODO, irlandzki organ nadzorczy przyjmie swoją ostateczną decyzję skierowaną do administratora, na podstawie decyzji EROD, bez zbędnej zwłoki i najpóźniej miesiąc po notyfikacji decyzji przez EROD. Po notyfikacji administratorowi decyzji krajowej przez irlandzki organ nadzorczy, EROD niezwłocznie opublikuje decyzję na swojej stronie internetowej - czytamy.

Na podstawie informacji prasowej UODO


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama