Polski rząd wyciąga rękę w stronę Chin. Huawei nie zostanie wykluczony?

28 października 2020, 15:29
HUAWEI67
Fot. Luis García/Wikipedia Commons/CC 3.0

Rząd ma zamiar złagodzić swoje stanowisko wobec Huawei i zrezygnować z części zapisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które mogłyby być wymierzone w chińskiego giganta - informuje Wirtualna Polska.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz sekretarz stanu w KPRM zapowiedział, że jest otwarty na dyskusję jeśli chodzi o ostateczny kształt przepisów i dokładną analizę  wniosków, które wpłynęły.

Rząd zaproponował również przeprowadzenie pierwszych Polsko-Chińskich Konsultacji Cyfrowych, które mają być pogłębionym międzyresortowym dialogiem dotyczącym szerokiego zakresu tematycznego związanego z kwestiami cyfryzacji. Według informacji Wirtualnej Polski, Polska miała zaproponować Chinom rozwinięcie współpracy naukowo-badawczej i technologicznej oraz podpisanie trzech porozumień o współpracy (tzw. Memorandum of Understanding). Chiny nie przestawiły jednego stanowiska wobec propozycji rządu.  

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa został skrytykowany przez przedstawicieli sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, ale również przez niektóre instytucje państwowe. Narodowy Bank Polski ostrzegł w swojej opinii, że nowelizacja ustawy zagraża niezależności banku. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zauważa również, że zmiany wprowadzone do Projektu, na obecnym etapie procesu legislacyjnego, zostały wprowadzone bez zachowania podstawowych zasad transparentności. Podważa to także podstawowe zasady legislacji, a tym bardziej zasadę demokratycznego państwa prawa i zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
TowariszczJacho
czwartek, 29 października 2020, 11:13

Dziś coś "wyciągnąć od Huawei a później, kto zagwarantuje, że przez lata Huawei nie będzie wyciągał naszych danych ... Bez własnych rozwiązań kryptograficznych w dowolnym dostawcy usług czy to 5G czy też innych w telekomunikacji z uwzględnieniem Internetu jest oczywistym, że Polacy nie mogą czuć się bezpieczni i ryzyko przetwarzania danych przez możliwe ich odszyfrowanie i wykorzystanie jest bardzo duże ... graniczące z pewnością, że będzie dochodziło do wycieków danych a nawet tożsamości Obywateli. Liczne przypadki "niebezpiecznych" dostawców usług, urządzeń a nawet Certyfikatów z zaufanych instytucji zostały ujawnione, zwykle takie incydenty są ujawniane po kilku do kilkunastu lat "post-factum" gdy zwykły obywatel już nic z tym nie może uczynić bo przedawnienie lub procedura dowodowa dla zwykłego Obywatela jest praktycznie niemożliwa ... a zawierane umowy na "przetwarzanie danych" pod nazwą wymiana informacji i technologii są na porządku dziennym ... przykładów jest wiele a kilka nawet z roku 2020

Kiks
środa, 28 października 2020, 22:19

To dobra okazja, aby jak najwięcej wyciągnąć od Huawei.

Tweets CyberDefence24