Reklama

Social media

Jest ostateczne rozstrzygnięcie konkursu CPPC

FOT. GERALT/PIXABAY
FOT. GERALT/PIXABAY

W czwartek 19 lipca Centrum Projektów Polska Cyfrowa oznajmiło, iż zakończył się proces oceny wniosków złożonych w ramach konkursu o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17. Głównym celem tego konkursu jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Z 87 przyjętych wniosków komisja wybrała 33 projekty, które zostaną objęte dofinansowaniem. Wybrane projekty pokrywają 100% obszarów konkursowych, do których należą:

 • Legnicko- Głogowski
 • Włocławski, części A i B
 • Lubelski, części A, B1 i B2
 • Oświęcimski
 • Radomski, części A i B
 • Rybnicki
 • Tarnowski, część A
 • Wałbrzyski, część A
 • Puławski, części A i B
 • Bialski, części A i B
 • Chełmsko-Zamojski, części A1, A2,  B2 i B3
 • Częstochowski
 • Katowicki i Tyski
 • Krakowski część C i Tarnowski część B
 • Płocki
 • Sosnowiecki
 • Tarnobrzeski części, A i B
 • Wałbrzyski część B
 • Koszaliński
 • Ostrołęcki
 • Piotrkowski część B2
 • Świecki

 Wnioskodawcy i wartości dofinansowania wniosków

 • FIBEE IV Sp. z o.o. – Wartość 14 zaakceptowanych wniosków tej spółki wynosi ponad 720 milionów złotych.
 • FIBEE I Sp. z o.o. – W tym przypadku 7 wniosków daje około 480 milinów złotych.
 • Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. – Tym razem 7 zaakceptowanych wniosków wynosi niecałe 190 milinów złotych.
 • ZICOM Infrastruktura Sp. z o.o. – jeden obszar o wartości 59,5 miliona złotych.
 • BALMOSO INVESTMENTS Sp. z o.o. – także, jeden obszar i kwota ponad 78 milionów złotych.
 • WDM Sp. z o.o. – 37,5 miliona złotych dla jednego wniosku.
 • Syrion Sp. z o.o – Nieco ponad 46 milionów złotych, także dla jednego obszaru.
 • MEDIA-SYS Sp. z o.o. – w tym przypadku, również jeden wniosek na kwotę ponad 32,5 miliona złotych.

 Warto dodać, że w ramach trzech konkursów, zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało prawie 2 mln gospodarstw domowych co stanowi ponad 270% celu założonego w Programie Operacyjnym.

Komentarze