Reklama

Social media

CYBERSEC 2021: projekt chmurowy Gaia-X wchodzi do Polski

Fot.: Gaia-X
Fot.: Gaia-X

W Polsce powstanie placówka, hub projektu Gaia-X, inicjatywy europejskich firm wspieranej przez rządy państw UE - zapowiedziano podczas konferencji CYBERSEC 2021. Gaia-X prowadzi prace nad wydajną infrastrukturą danych opartą o chmurę hybrydową.

Inauguracja polskiego hubu ma się odbyć w czwartek, podczas drugiego dnia konferencji CYBERSEC 2021 w Krynicy. Projektem kierują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska.

Gaia-X jest inicjatywą firm europejskich wspieranej przez rządy krajów UE, której celem jest stworzenie warunków rozwoju gospodarki opartej o dane oraz o wartości i standardy akceptowane zarówno przez kraje Unii Europejskiej, jak i wszystkich, którzy chcą dostarczać usługi i rozwijać technologie AI, IoT, 5G oraz przemysłu 4.0.

W jego ramach w krajach Unii Europejskiej tworzone są huby, których zadaniem jest szerokie promowanie dobrych praktyk funkcjonowania chmury, wspólnego określania zasad wymiany danych oraz tworzenia takich warunków, aby w ramach wzajemnego zaufania powstawały usługi do wymiany danych według określonych standardów. To wymaga koordynacji oraz komunikacji opracowanych zasad w każdym z krajów UE. Polski hub jest kolejnym, obok powołanych w maju w Luksemburgu i Słowenii.

Jak powiedział PAP koordynator polskiego hubu Gaia-X Dariusz Śpiewak, powód dla którego dostawcy usług chmurowy w krajach UE, operatorzy infrastruktury dostarczający usługi transmisji danych – członkowie założyciele Gaia-X - postanowili uruchomić prace nad swego rodzaju niezależnością wydaje się oczywisty.

„Dane mają charakter strategiczny a ich znaczenie w obszarze nowych technologii stale będzie rosło. Ogromne znaczenie miały wydarzenia, które są związane z bezpieczeństwem danych, sposobem ich gromadzenia i udostępniania” - wskazuje Śpiewak.

W kontekście bezpieczeństwa danych im więcej organizacji przyczyni się do współpracy w wypracowywaniu zasad i ich przejrzystości, tym pozytywniejszy efekt przyniesie to końcowym użytkownikom usług - podkreśla Śpiewak.

"Gaia-X stara się bazować na już istniejących inicjatywach, które napędzają rozwój nowych modeli biznesowych i przestrzeni danych w UE i jej państwach członkowskich" - mówi wiceprezes PIIT Xawery Konarski.

„Dołączenie do międzynarodowego projektu i wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami jest dla PIIT bardzo ważna w procesie rozwijania usług krajowych. Każdy, kto będzie chciał realizować usługi i wpisze się w standardy definiowanie przez Gaia-X, które są zgodne z regulacjami UE, jest zaproszony do współpracy. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w pracach bieżących hubu Gaia-X w Polsce, tym bardziej, że daje to szansę polskim dostawcom usług na start w projektach unijnych” - dodaje Konarski.

Jak wskazuje PIIT, Gaia-X opiera się na projektowaniu i wdrażaniu architektury udostępniania danych, która składa się ze wspólnych standardów wymiany danych, najlepszych praktyk, narzędzi i mechanizmów zarządzania danymi.

Do zadań hubów krajowych Gaia-X należy stworzenie ekosystemu dostawców chmury, użytkowników oraz strony rządowej w danym państwie, a także wypracowywanie nowych standardów i dobrych praktyk w zakresie działania chmury obliczeniowej.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przypomniała, że po wcześniejszych rozmowach z wieloma partnerami oraz z KPRM, i uzyskaniu szerokiego poparcia Izb oraz stowarzyszeń, została przyjęta w poczet członków Gaia-X w maju 2021 r. PIIT zaprasza do uczestnictwa w pracach szerokie grono użytkowników usług chmurowych.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

image
Fot. Reklama

 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama