Reklama

Armia i Służby

Zdominować środowisko informacyjne. Ambitny plan U.S. Army

Fot. The U.S. Army/Wikimedia Commons/Domena publiczna
Fot. The U.S. Army/Wikimedia Commons/Domena publiczna

Stany Zjednoczone dążą do dominacji w obszarze środowiska informacyjnego. W tym celu Waszyngton rozpoczął trzyetapowy proces modernizacji armii, aby skutecznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Amerykanie w ciągu najbliższej dekady planują rozbudować swoje zdolności i narzędzia, które pozwolą na zdominowanie przeciwnika poza warunkami tradycyjnego konfliktu. Ambitne plany są odpowiedzią na działania ze strony Rosji, Iranu czy Chin.

Stephen G. Fogarty, dowódca US Army Cyber Command (ARCYBER), oraz Bryan N. Sparling, ekspert i doradca w ARCYBER, we wspólnym artykule „Enabling the Army in an Era of Infromation Warfare” podkreślili, że Stany Zjednoczone są zmuszone do prowadzenia konfliktów w wymagającym środowisku informacyjnym, które są generowane przez przeciwników Waszyngtonu. Przedstawiciele amerykańskiego wojska wskazali, że nadszedł czas na „nowe myślenie” w armii, aby odpowiadała na wyzwania obecnej i przyszłej rzeczywistości. Podstawą powinny być działania w obszarze środowiska informacyjnego.

Od ponad trzech dekad operacje informacyjne (ang. Information Operations, IO) są jednym z głównych integralnych elementów działań wojskowych. Pomimo ewolucji środowiska konfliktu, IO pozostają doktrynalnym i istotnym, choć często niezrozumianym terminem sztuki wojskowej. „Najczęściej IO okazywały się być przydatne na taktycznych i operacyjnych poziomach działań” – czytamy w artykule. – „Na bardziej strategicznym i politycznym poziomie ich skuteczność pozostaje niezauważona”.

Amerykańscy wojskowi zadali konkretne pytanie: Czy siły zbrojne powinny zapewnić zdolności do ochrony nie tylko amerykańskiej cyberprzestrzeni, ale także obszerniejszego i trudniejszego środowiska informacyjnego (ang. Information Environment, IE)?

W ramach U.S. Army funkcjonuje termin „Operations in the Information Environment (OIE), aby opisać rosnącą rolę misji informacyjnych prowadzonych przez Joint Forces. Powszechnie jednak coraz częściej używa się terminu wojna informacyjna (ang. Information Warfare, IW), który odnosi się do holistycznego podejścia rządu do przeciwdziałania próbom destabilizacji USA i ich sojuszników, a także utrzymania strategicznej przewagi w zakresie IE.

Amerykańskie wojsko powinno zastąpić koncepcję bazująca na operacjach informacyjnych, szerszą perspektywą prowadzenia działań w ramach wojny informacyjnej. „Zastanawiamy się również, czy ARCYBER nie powinno zmienić swojej nazwy, aby lepiej odzwierciedlała pełne spektrum misji” – stwierdzili Stephen G. Fogarty oraz Bryan N. Sparling w swoim artykule. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dowództwo opiera się na wdrażaniu innowacji w ramach armii oraz przyspiesza wysiłki modernizacyjne, aby umożliwić prowadzenie skutecznych operacji.

Sieć wojskowa

Głównym elementem modernizacji armii w erze informacyjnej jest „sieć wojskowa”. Obecnie Stany Zjednoczone są zaangażowane w wiele konfliktów na całym świecie co sprawia, że poszczególne jednostki U.S. Army są uzależnione od danych i skutecznej łączności. „Zdolność ARCYBER do skutecznej obrony sieci, danych i połączonych ze sobą platform uzbrojenia przed atakiem ze strony przeciwnika jest krytycznym warunkiem wstępnym wszystkich udanych operacji wojskowych” – wskazali przedstawiciele armii. Budowanie skutecznej „sieci wojskowej” powinno bazować na innowacjach, analizie doświadczeń, eksperymentach oraz ciągłym wyciąganiu wniosków i uczeniu się.

W najbliższych latach ARCYBER odegra kluczową rolę w zakresie rozwoju i poprawy działań amerykańskiego wojska w ramach środowiska informacyjnego. Mowa tu między innymi o podniesieniu skuteczności czynności mających na celu sprawniejszą komunikację czy ukrywanie lokalizacji wojsk. To z kolei – z założenia – ma oddziaływać na wroga i warunkować jego zachowanie.

Dwa kluczowe ujęcia

W ujęciu wewnętrznym ARCYBER będzie pracować nad budowaniem zdolności informacyjnych w konwencjonalnej domenie oraz cyberprzestrzeni, aby zapewnić skuteczną i gotową do użycia „informacyjną siłę bojową” dla amerykańskich dowódców.

Z kolei w podejściu zewnętrznym ARCYBER będzie współpracowało z jednostkami armii, aby włączyć zdolności środowiska informacyjnego do szkoleń i programów edukacyjnych dla oficerów i podoficerów. W ten sposób możliwe będzie budowanie „nowej sztuki operacyjnej XXI wieku, która wykorzystuje stale rosnącą siłę informacji i komunikacji w celu wzmocnienia operacji” – podkreślili Stephen G. Fogarty oraz Bryan N. Sparling.

3 fazy modernizacji

W tym miejscu warto podkreślić, że pierwsza faza modernizacji jest już w toku. Odzwierciedleniem tego może być fakt, że ARCYBER przenosi się z Fort Belvoir w Wirginii do nowej siedziby w Fort Gordon w stanie Georgia. Co więcej, realizowany jest projekt Cyber ​​Protection Brigade (CPB), który odpowiada za szkolenie wyspecjalizowanych zespołów ochrony kluczowych obszarów cyberprzestrzeni. Nie mniej ważny jest także 915th Cyber ​​Warfare Battalion (CWB). Rozpoczął działalność w 2019 roku, a jego zadaniem jest szkolenie Expeditionary Cyber ​​Teams (ECT). Zespoły te zapewniają ofensywne cyberzdolności, a także możliwości w ramach operacji informacyjnych. Są to jedynie przykładowe inicjatywy, które wpisują się w pierwszą fazę modernizacji.

Druga faza ma mieć miejsce od połowy 2021 do końca 2027 roku. Jej podstawowym celem jest prowadzenie eksperymentów oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. „Po konsolidacji i osiągnięciu pełnej zdolności operacyjnej w Fort Gordon, transformacja ARCYBER skoncentruje się na wykorzystaniu i odkryciu nowych możliwości operacyjnych, które są możliwe dzięki wielu nowym zdolnościom ustanowionym w fazie pierwszej” – wyjaśnili Stephen G. Fogarty oraz Bryan N. Sparling w swoim artykule. Przykładową inicjatywą w ramach drugiej fazy jest transformacja Cyber ​​Operations and Intelligence Centre (ACOIC) w Information Warfare Operations Center (IWOC), które zapewni dowódcom bezprecedensową możliwość wykrywania i rozumienia globalnego środowiska informacyjnego w czasie rzeczywistym.

Kolejny etap modernizacji planowo ma rozpocząć się w 2028 roku i obejmie pozyskiwanie zasobów i tworzenie zdolności oraz formacji w ramach wojny informacyjnej. W tym aspekcie zadaniem ARCYBER będzie rozwinięcie takich umiejętności i narzędzi, jakie pozwolą na zdominowanie przeciwnika poza warunkami tradycyjnego konfliktu. Mowa tu między innymi o przejściu do specjalistycznej sieci, co znacznie zwiększy zdolność dowódców do działania w środowisku informacyjnym.

„2020 rok będzie kluczowy dla ARCYBER, środowiska informacyjnego oraz operacji informacyjnych” – nie mają wątpliwości przedstawiciele amerykańskiego wojska. Po dziesięcioleciach taktycznego wykorzystania IO armia Stanów Zjednoczonych podjęła szeroko zakrojone wysiłki modernizacyjne, aby zapewnić dowódcom lepsze możliwości działania w trudnej i wymagającej rzeczywistości.

Dla Amerykanów osiągnięcie przewagi w środowisku informacyjnym jest jednym z priorytetów. Wynika to z faktu zaawansowanych operacji ze strony przeciwników, którzy już teraz stosują tego typu metody do realizowania swoich celów, w tym politycznych. Waszyngton jako globalne mocarstwo nie może dopuścić do sytuacji, gdzie państwowi aktorzy skutecznie będą oddziaływać na amerykańskie społeczeństwo lub skutecznie zakłócać prowadzone przez U.S. Army misje. Pod tym kątem dążenie do dominacji w zakresie środowiska informacyjnego przez Stany Zjednoczone należy uznać za racjonalne i potraktować jako odpowiedź na działania ze strony wrogich podmiotów.

Komentarze