Armia i Służby

Siły zbrojne RP kupują integratory systemów transmisji danych

Fot. zdjęcie kontekstowe Frank Landry/Airforce-technology.com
Fot. zdjęcie kontekstowe Frank Landry/Airforce-technology.com

Integratory taktyczne systemów transmisji danych zostaną dostarczone do Wojska Polskiego. Wartość zamówienia wyniesie prawie 4 milony złotych.

Podstawowym oprogramowaniem Integratora TSTD będzie wykorzystywany w NATO system CSI (Control and Reporting Centre (CRC) System Interface). Jest to system czasu rzeczywistego pełniący rolę interfejsu/integratora dla taktycznych systemów transmisji danych obsługujący protokoły takie jak:

  • ATDL (Army Tactical Data LINK),
  • Link 1,
  • Link 11/11B,
  • Link 16,
  • Link 22,
  • NFFI (NATO Friendly Force Information),
  • VMF (Variable Message Format),
  • Asterix.

System CSI umożliwia konwersję poszczególnych protokołów na inne, tzn. dane otrzymane np. w protokole Link 11B mogą zostać przekonwertowane na Link 16 i wysłane do użytkowników sieci Link 16. CSI umożliwia przesyłanie skorelowanego naziemnego, nawodnego i powietrznego rozpoznania sytuacji do użytkowników końcowych takich jak załogi samolotów, jednostki OPL, stanowiska dowodzenia różnego szczebla.

W związku z tym, iż system CSI będzie pracował w sieci o klauzuli NATO SECRET przewidziano, iż niezbędnym będzie pozyskanie sprzętu TEMPEST zapewniającego odpowiedni poziom ochrony elektromagnetycznej. Sprzęt TEMPEST poza tym, że posiada budowę pozwalająca na pełną ochronę elektromagnetyczną, posiada również wiele innych zabezpieczeń uniemożliwiających wyciek informacji wrażliwych takich jak: czytniki kart chipowych, sensory otwarcia obudowy, blokady otwarcia obudowy, elektroniczne systemy blokady monitora, klawiatury i myszy. Sprzęt TEMPEST spełnia normy m.in. NATO SDIP-27, NATO AMSG, NATO TEMPEST zoning itp.

Całkowita końcowa wartość zamówienia wyniesie 3 994 437,30 PLN.

Komentarze