Reklama

Armia i Służby

"Największym wyzwaniem tego roku pozyskanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej" [PODSUMOWANIE ROKU]

Fot. Sam Moqadam/ Unsplash

"W mijającym roku w branży nowych technologii szczególny nacisk położony był na bezpieczeństwo rozwiązań opartych o analizę strumienia danych w chmurze. W zakresie cyberbezpieczeństwa obserwowano zwiększone zapotrzebowanie na utrzymanie bezpieczeństwa dla uruchamianych środowisk zdalnej pracy i nauki" - ocenia dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa płk. rez. Paweł Dziuba w podsumowaniu roku CyberDefence24.pl.

W ramach podsumowania 2021 roku pytamy ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa o ich ocenę tego roku, największe cyberzagrożenia, najważniejsze wydarzenia oraz prognozy na 2022 rok. Jak podsumują ten rok, a co według nich będzie największym wyzwaniem w kolejnych dwunastu miesiącach?

Na nasze pytania odpowiedział dyrektor Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa płk. rez. Paweł Dziuba.

Fot. Dyrektor Paweł Dziuba/ ECSC

Jak podsumowałby pan rok w branży cyberbezpieczeństwa i nowych technologii?

W mijającym roku w branży nowych technologii szczególny nacisk położony był na bezpieczeństwo rozwiązań opartych o analizę strumienia danych w chmurze. W zakresie cyberbezpieczeństwa obserwowano zwiększone zapotrzebowanie na utrzymanie bezpieczeństwa dla uruchamianych środowisk zdalnej pracy i nauki. W związku z powyższym zaobserwowano duże zapotrzebowanie na szkolenia eksperckie z nowoczesnych technologii, podnoszących poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa skutkowało stopniowym wyczerpaniem możliwości branżowych na pozyskanie kadry dydaktycznej, mogącej budować zdolności szkoleniowe w tym zakresie.

Czytaj też

Co okazało się być największym wyzwaniem w 2021 roku w branży cyberbezpieczeństwa w Polsce?

Największym wyzwaniem w 2021 roku w branży cyberbezpieczeństwa w Polsce było utrzymanie bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań zdalnej pracy oraz nauki, które ze względu na pandemię Covid-19 rozwijały się bardzo dynamicznie.

Z jakimi największymi cyberproblemami zmagał się świat w 2021?

W 2021 roku największym cyberproblemem było zapewnienie bezpieczeństwa dla usług zdalnych w zakresie zakupów, pracy oraz nauki. Jako rosnące zagrożenie należy także wskazać liczbę i skalę ataków typu ransomware. Kolejnym wyzwaniem było pozyskanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia szkoleń specjalistycznych z nowych technologii cyberbezpieczenstwa, przygotowujących społeczeństwo do dynamicznie zmieniających się zagrożeń.

Czytaj też

Co uznałby pan za najważniejsze wydarzenie w branży w 2021?

Za najważniejsze wydarzenie w branży w 2021 roku zaliczyć należy „świadome” - na tak dużą skalę - przejście społeczeństwa, rynku pracy oraz branży edukacyjnej, na system pracy zdalnej.

Co pandemia COVID-19 zmieniła w krajobrazie cyberzagrożeń?

Pandemia COVID-19 była determinantem wzrostu liczby wektorów ataków na środowiska pracy hybrydowej w krajobrazie cyberzagrożeń. Szczególnym punktem ataku są użytkownicy usług zdalnych zakupów oraz firmy jako ofiary ataków ransomware.

Jakie najważniejsze trendy wskazałby pan na nadchodzący 2022 rok?

W nadchodzącym 2022 roku do najważniejszych trendów zaliczyć należy: szkolenie użytkowników systemów informatycznych w zakresie cyberhigieny oraz w zakresie stosowania dobrych praktyk utrzymania bezpieczeństwa; cykliczne szkolenie administratorów systemów informatycznych w zakresie analizy i identyfikacji anomalii i rozpoznania symptomów naruszenia cyberbezpieczeństwa; doskonalenie planu reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa w oparciu o poznane podczas szkoleń specjalistycznych zagrożenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie prewencji i wykrywania zagrożeń.

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze