Reklama

Armia i Służby

Ćwiczenia Crossed Swords 2019. NATO usprawnia zdolności cyberofensywne

Fot. Fort George G. Meade Public Affairs Office/flickr
Fot. Fort George G. Meade Public Affairs Office/flickr

NATO wspólnie z łotewskim CERT.LV zorganizowało najnowszą edycję ćwiczeń Crossed Swords 2019. W wydarzeniu wzięli udział najlepsi specjaliści i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa państw członkowskich. Celem była m.in. poprawa zdolności cyberofensywnych.

Coroczne ćwiczenia cybernetyczne Crossed Swords 2019 organizowane przez Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO (CCDCOE) oraz CERT.LV w Tallinie zgromadziły ekspertów technicznych, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz operatorów sił specjalnych krajów członkowskich. W najnowszej edycji skoncentrowano się na rozwijaniu zdolności w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz reagowania na cyberataki w pełnej skali operacyjnej.

Crossed Swords to ćwiczenia w cyberprzestrzeni prowadzone z wysoką intensywnością, podczas których specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa oraz testerzy systemów mogą nauczyć się, jak skutecznie radzić sobie z różnymi formami cyberataków. Ćwiczenie umożliwia również sprawdzenie zdolności ofensywnych.

W tegorocznej edycji przeprowadzono szereg operacji cybernetycznych oraz kinetycznych. Obejmowały one m.in. wyzwania dla przemysłowych systemów kontroli, bezzałogowych statków powietrznych czy morskich systemów nadzoru. Nowym elementem były bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV).

Jak podkreśla Lauri Luht, jeden z kierowników ćwiczeń prowadzonych przez CCDCOE – „Crossed Swords to jedno z najtrudniejszych ćwiczeń w cyberprzestrzeni Taki stan rzeczy nie wynika z ich rozmiaru, ale ze względu na skalę różnych złożonych i interdyscyplinarnych działań”. Idąc dalej tłumaczy – „Ćwiczenie dotyczy współpracy, umożliwiającej uczestnikom wykorzystanie synergii między domenami oraz integrację cybernetyki z taktyką wojskową. Podejście międzysystemowe i skuteczna komunikacja są kluczowymi czynnikami w walce z zagrożeniami także, w razie potrzeby, za pomocą działań ofensywnych”.

Z kolei jak zauważył ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CERT.LV Bernhards Blumbergs, każdego roku organizowane są tego typu ćwiczenia, aby zapewnić specjalistom z różnych państw możliwość uczenia się i nabywania nowych zdolności w zakresie operacji cybernetycznych o znaczeniu krytycznym. „To wspólne ćwiczenie taktyczne, w tym ekspertów technicznych, specjalistów od gromadzenia danych i operatorów sił specjalnych, którzy podlegają temu samemu dowództwu (przyp. red. NATO)” – zaznaczył Bernhards Blumbergs. Odnosząc się do znaczenia ćwiczeń Crossed Swords stwierdził – „W tym ćwiczeniu praca zespołowa ma kluczowe znaczenie, zarówno w przypadku delegacji, dzielenia i przydzielania ról lub przywództwa, współpracy i wymiany informacji, odpowiedniego zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów, jak i wreszcie, zdolności przekazywania całego obrazu dowódcom”.

Crossed Swords 2019 to ćwiczenie zorganizowane przez NATO CCDCOE wspólnie z CERT.LV (łotewski zespół reagowania na incydenty komputerowe) przy wsparciu Estońskich Sił Obronnych, Cyber​​dowództwem EDF, Estońskiej Ligi Cyberobrony, Łotewskiej Jednostki Cyberobrony, TalTech, Milrem Robotics, Threod, Cybernetica AS, GREYCORTEX, HTCI, NSHQ, Cymmetria oraz CybeXer Technologies.

Komentarze