Reklama

Armia i Służby

MON: środki finansowe na cyberbezpieczeństwo są systematycznie zwiększane

fot. Pixabay
fot. Pixabay

„Bezpieczeństwo w strefie cyfrowej jest dziś jedną z podstawowych potrzeb społeczeństwa” - stwierdziła grupa posłów partii Wiosna w interpelacji skierowanej do ministra obrony narodowej. „Resort obrony narodowej prowadzi zdecydowane i wielokierunkowe działania mające na celu zapewnienie skuteczności ochrony państwa w silnie zdigitalizowanym środowisku” – odpowiada ministerstwo.

„W całym kraju w strukturach NCBC oraz jednostek podporządkowanych pełni służbę oraz pracuje blisko 5000 żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, tworząc ekosystem wojskowy realizujący zadania na rzecz cyberbezpieczeństwa Polski” – stwierdził resort obrony narodowej w ramach odpowiedzi na pytanie ilu obecnie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest zatrudnionych w sektorze wojskowym. Posłowie partii Wiosna w skierowanej do ministra obrony narodowej interpelacji zwrócili uwagę na problem braku specjalistów nie tylko w sektorze prywatnym, ale również w sektorze wojskowym.

Ministerstwo w ramach odpowiedzi skierowanej do posłów wskazało na program Cyber.mil.pl oraz Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jako inicjatywy, które zostały podjęte na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wskazano również na uruchomioną w marcu infolinię rekrutacyjną skierowaną do cywilnych i wojskowych kandydatów, a także na serwis informacyjny przygotowany przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni do aktywnego wspierania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. 

„Resort obrony narodowej nieszablonowo podchodzi do rekrutacji kandydatów i kieruje się zasadą maksymalnego ułatwienia oraz skracania procedur. Kontakty z kandydatami odbywają się z wykorzystaniem współczesnych i atrakcyjnych narzędzi, m.in. Skype, Messenger, strony www, Facebook, Twitter, LinkedIn” – twierdzi resort w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ministerstwo planuje podjąć działania na rzecz zmniejszania deficytu specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze wojskowym.

Ponadto resort podkreślił szereg inicjatyw edukacyjnych, które zostały podjęte w ramach działań na rzecz zmniejszania deficytu specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze wojskowym. Ministerstwo wskazało na zwiększanie limitów przyjęć na uczelniach wojskowych (WAT, AMW) na kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacyjnym, utworzenie studiów MBA z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, utworzenie Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu, rozszerzenie programu ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów „Legia Akademicka” o zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa, utworzenia Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego a także inauguracja programu „Cyber.mil z klasą”.

Ważnym rozwiązaniem, które zostało wskazane w odpowiedzi udzielonej posłom partii Wiosna, jest zmiana rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Jak wskazuje resort w wyniku tej zmiany żołnierze zajmujący stanowiska w NCBC, WOC i CPI w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii lub projektowania i programowania – otrzymują miesięczny dodatek w wysokości od 100% do nawet 620% kwoty miesięcznego dodatku, otrzymanego w grudniu danego roku. Czy można jednak oczekiwać, że taka nagroda pieniężna skutecznie przyciągnie kandydatów do służby?

"Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa są systematycznie zwiększane" - dodał resort w ramach podsumowania co do całości realizowanych działań. 

Reklama

Komentarze

    Reklama