Reklama

Armia i Służby

MON konsoliduje zasoby w cyberprzestrzeni

Fot. Wp.mil.pl/Domena publiczna
Fot. Wp.mil.pl/Domena publiczna

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło pierwszy etap konsolidacji instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem w resorcie. Inspektorat Informatyki został podporządkowany Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, która powstało na bazie Narodowego Centrum Kryptologii.

Na czele NCBC stanął generał brygady Karol Molenda, który jednocześnie pełni funkcję pełnomocnika do spraw tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.  Kolejny etap konsolidacji będzie zakładał połączenie NCBC z Inspektoratem Informatyki.  Prowadzona obecnie konsolidacja to jeden z elementów programu „CYBER.MIL.PL”, który został zainaugurowany przez ministra Mariusza Błaszczaka w lutym tego roku.  Pozwoli to na pogłębienie współpracy ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wsparcie kryptologiczne komórek odpowiedzialnych za zakup sprzętu i oprogramowania oraz utrzymanie resortowych sieci i systemów.

Proces ten pozwoli na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pozwoli to również na pogłębienie współpracy ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz wsparcie kryptologiczne komórek odpowiedzialnych za zakup sprzętu i oprogramowania oraz utrzymanie resortowych sieci i systemów.

Konieczność budowy nowych zdolności Wojska Polskiego w obszarze cyberprzestrzeni to m. in. efekt decyzji podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie, kiedy Sojusz Północnoatlantycki określił sferę cyber, jako domenę działań militarnych.

Inspektorat Informatyki, który przechodzi w podporządkowanie NCBC, jest główną instytucją zapewniającą zabezpieczenie teleinformatyczne resortu obrony narodowej. Pełni zasadniczą rolę w procesie informatyzacji państwa. Inspektorat realizuje także szerokie spektrum działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni pozostającej w kompetencji Ministra Obrony Narodowej.

Komentarze