Armia i Służby

Kolejny krok w stronę stworzenia eksperckiego zaplecza Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Fot. CYBER.MIL
Fot. CYBER.MIL

Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol Molenda oraz Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, płk Jacek ROLAK, zawarli w Legionowie, w dniu 9 września 2020 r., porozumienie w sprawie wsparcia procesu tworzenia Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC).

Centrum Eksperckie jest tworzone w Warszawie, gdzie odbywać się będzie zdecydowana większość szkoleń. Będzie ono odpowiadało za cały zestaw szkoleń niezbędnych do realizacji celu, jakim jest stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Będzie to jednostka zajmująca się szkoleniem, przygotowaniem odpowiednich ścieżek rozwoju Jednostka ma w sposób ciągły doskonalić umiejętności zarówno żołnierzy jak i pracowników. Została ona stworzono, ponieważ zdaniem Generała Molendy kursy komercyjne nie odpowiadają w pełni potrzebom tworzonej jednostki. 

Dodatkowo, jedna z komórek wewnętrznych ECSC – Wydział Szkoleń Specjalistycznych, będzie funkcjonować jako wydział zamiejscowy, prowadzący szkolenie w dużej mierze na potrzeby wojsk operacyjnych.

Wspomniane wyżej porozumienie obejmuje współpracę pomiędzy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) a Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (BWD WKP-W) w zakresie tworzenia i funkcjonowania Wydziału Szkoleń Specjalistycznych. Dzięki zawartemu porozumieniu Wydział ten będzie mógł realizować proces szkolenia w Wałczu, w oparciu o zaplecze 100. batalionu łączności, wchodzącego w skład BWD WKP-W.

Strony porozumienia zgodziły się na współdziałanie w zakresie współużytkowania przez 100. batalion łączności i Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa części bazy szkoleniowej. Daje to korzyści obu stronom i otwiera przed nimi możliwości rozwoju możliwości szkoleniowych oraz oferty kursowej. Pozwoli także w optymalny sposób wykorzystywać bazę szkoleniową w procesie doskonalenia zawodowego kadr z jednostek wojskowych podporządkowanych nie tylko Dyrektorowi NCBC, ale także Dowódcy Generalnemu RSZ i dowódcom innych pionów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP.

AK/NCBC

Komentarze

    Czytaj także