Reklama

Armia i Służby

„Jesteśmy zdeterminowani do działania”. NATO reaguje na cyberataki w trakcie pandemii

Fot. US Army Combat Capabilities Development Command/flickr
Fot. US Army Combat Capabilities Development Command/flickr

W obliczu rosnącego zagrożenia cyberatakami w trakcie pandemii koronawirusa, NATO stanowczo skrytykowało działania hakerów i podkreśliło, że zasady odpowiedzialnego zachowania obowiązują również w cyberprzestrzeni. „Jesteśmy zdeterminowani do wykorzystania pełnego zakresu zdolności do odstraszania, obrony i zwalczania pełnego spektrum cyberataków” – mówi treść opublikowanego oświadczenia.

NATO jednoznacznie potępiło „destabilizujące i złośliwe działania” w cyberprzestrzeni wymierzone w placówki ochrony zdrowia, instytucje badawcze oraz wszystkie inne podmioty, które zajmują się walką z pandemią COVID-19. Cyberataki w czasie globalnego kryzysu zdrowotnego bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu, ponieważ uderzają w najbardziej potrzebne sektory.

W ramach NATO sojusznicy wzajemnie udzielają sobie wsparcia między innymi poprzez dostarczanie i transport materiałów medycznych czy prowadzenie innowacyjnych badań. „Jesteśmy solidarni z tymi, którzy zostali dotknięci złośliwymi działaniami w cyberprzestrzeni i jesteśmy gotowi pomagać Sojusznikom, (…) gdy są zmuszeni reagować na incydenty, mające wpływ na podstawowe usługi” – czytamy w oświadczeniu NATO, zamieszczonym na oficjalnej stronie Sojuszu.

Państwa członkowskie są zobowiązane do ochrony swojej infrastruktury krytycznej, budowania odporności i wzmocnienia cyberobrony, co wynika z ich podstawowych kompetencji. Rządy powinny to zrobić respektując wdrożenie „zobowiązań NATO do obrony w cyberprzestrzeni”.

Na szczycie NATO w Brukseli w 2018 roku potwierdzono kluczową rolę cyberprzestrzeni, stwierdzając, że jest jednym z podstawowych zadań Sojuszu w zakresie obrony zbiorowej. „Potwierdzając mandat obronny NATO, jesteśmy zdeterminowani do wykorzystania pełnego zakresu zdolności, w tym wirtualnych, do odstraszania, obrony i zwalczania pełnego spektrum cyberataków” – podkreślono w oświadczeniu. Co więcej, Sojusz będzie nadal dostosowywał się do zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń, na który wpływ mają zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe.

Równocześnie NATO przypomniało, że prawo międzynarodowe ma zastosowanie w cyberprzestrzeni i musi być przestrzegane. „Wszystkie państwa mają do odegrania ważną rolę w promowaniu i przestrzeganiu norm odpowiedzialnego zachowania oraz w przeciwdziałaniu destabilizacji i złośliwym działaniom w wirtualnej rzeczywistości” – czytamy na oficjalnej stronie Sojuszu.

Reklama

Komentarze

    Reklama