Reklama

Armia i Służby

(Cyber)wyzwania dla Wojska Polskiego oczami przedstawicieli armii_gen. dyw. Jarosław Gromadziński

fot. 18 Dywizja Zmechanizowana / Facebook
fot. 18 Dywizja Zmechanizowana / Facebook

„Cyberprzestrzeń jest jednym z kluczowych obszarów działań we współczesnych konfliktach zbrojnych” - stwierdził gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w ramach podsumowania kończącego się roku oraz w zakresie zagrożeń i wyzwań dla Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni.

Jakie wydarzenia związane ze zmianami w armii w Pana opinii wywarły największy wpływ w mijającym 2020 roku na cyberzdolności armii i cyberbezpieczeństwo kraju?  

W mojej opinii do najważniejszych wydarzeń mijającego roku należy zaliczyć ugruntowanie pozycji Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem. Dzięki zaangażowaniu gen. bryg. Karola Molendy, dyrektora NCBC, centrum utrwaliło się w strukturze Wojska Polskiego oraz wyrasta na lidera regionu w środkowej Europie w domenie cyberbezpieczeństwa. Kolejnym ważnym wydarzeniem mającym istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo kraju jest utworzenie w listopadzie tego roku decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Konsekwencją tych działań jest stabilny i niezachwiany rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, będących odpowiedzią na współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Jakie wyzwania w obszarze rozwoju cyberzdolności i cyberbezpieczeństwa państwa stoją przed Wojskiem Polskim w nadchodzącym roku?

Cyberprzestrzeń jest jednym z kluczowych obszarów działań we współczesnych konfliktach zbrojnych. Nie bez przyczyny została na szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. uznana za kolejne środowisko działań na równi z lądem, powietrzem, morzem oraz kosmosem. Z tego powodu, bardzo ważnym wyzwaniem jest kontynuowanie formowania dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które ma się zakończyć w do końca 2022 r. Ich zadaniem jest zapobieganie cyberzagrożeniom oraz wsparcie operacji militarnych. Niezwykle ważny jest również dynamiczny rozwój Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, które będzie szkoliło dla Sił Zbrojnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Jakie największe zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych a także bezpieczeństwa kraju stoją przed armią w przyszłym roku? 

Może to zabrzmi trywialnie, ale zgodnie z powiedzeniem „łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo”. W tym mniemaniu to żołnierz jest najsłabszym ogniwem, ponieważ nie zawsze zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie za sobą niewłaściwe użytkowanie Internetu. Powinniśmy dotrzeć do każdego pojedynczego żołnierza - użytkownika sieci i zbudować w nim świadomość o możliwych zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz skutecznego sposobu przeciwdziałania im. Uważam, że jednym z kroków w tym kierunku jest zapoznanie żołnierzy z problematyką zawartą w podręczniku „Bezpieczeństwo w sieci”, który stworzony został dla żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Podręcznik przedstawia w sposób czytelny i łatwo przyswajalny jak powinniśmy chronić naszą prywatność w środowisku cyfrowym. Został on opracowany bez zbędnej teorii, aby nie zniechęcić czytelnika. Zawiera on tylko proste i praktyczne porady, które skutecznie wskazują jak chronić siebie, swoją rodzinę oraz w szczególności Jednostkę Wojskową.

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!

Komentarze