Reklama

Armia i Służby

Cyberbezpieczeństwo pod osobistym nadzorem Ministra Obrony Narodowej

Fot. MON
Fot. MON

Odejście wiceministra obrony Tomasza Zdzikota spowodowało, że powstała luka w Ministerstwie Obrony Narodowej jeżeli chodzi o kwestie zarządzania cyberbezpieczeństwem. Nadzór nad tym obszarem oraz zdolnościami w MON w tym zakresie będzie sprawował osobiście Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak - poinformował resort. 

Dotychczas odpowiedzialny za kwestie cyberbezpieczeństwa w MON Tomasz Zdzikot, który również pełnił rolę pełnomocnika Ministra Obrony Narodowego do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, 3 kwietnia objął stanowisko prezesa Poczty Polskiej.

Za czasów wiceministra zainaugurowano projekt programu Cyber.mil.pl, który celem jest budowa narodowych zdolności cyberbezpieczeństwa. Stworzono również koncepcję Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz rozpoczęto proces ich formowania. Dowództwo wojsk powstanie do roku 2022, a formowanie tych wojsk zakończy się w roku 2024.

Komentarze