Reklama

Armia i Służby

Akademia Wojsk Lądowych zacieśnia współpracę z NCBC

Fot. Rzecznik AWL/Wikipedia/CC 4.0
Fot. Rzecznik AWL/Wikipedia/CC 4.0

Akademia Wojsk Lądowych (AWL) dołączyła do programu wzmacniającego współpracę Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ze środowiskiem akademickim. AWL jest już trzecim z kolei podmiotem, który został włączy do inicjatywy. 

Pierwszym i zarazem kluczowym etapem do podjęcia współpracy między tymi dwoma podmiotami było złożenie podpisu pod listem intencyjnym przez gen. bryg. Karola Molendę (Dyrektora NCBC) oraz gen. bryg.  prof. dr hab. inż. Dariusza Skorupkę (Rektora – Komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki). W jego treści szczegółowo przedstawiono cel inicjatywy, który obejmuje koncentrację i koordynację działań prowadzących do rozpowszechniania wiedzy na temat m.in. inicjatyw podejmowanych przez Centrum. 

W komunikacie NCBC przypomina, że rolą  „Cyfrowych Ambasadorów jest budowanie wizerunku Centrum jako atrakcyjnego pracodawcy, m.in. poprzez swoją działalność na uczelni, udział w wybranych targach pracy i konferencjach”. Jak podkreślono, wiąże się to także z wieloma przywilejami oraz korzyściami, którymi może być np. reprezentowanie NCBC w trakcie warsztatów czy udział w szkoleniach z zakresu cyber, krypto i IT.

Od osób, z którymi NCBC nawiązuje współpracę, oczekuje się m.in. zaangażowania w działalność uczelnianych kół naukowych, udziału w konkursach typu hackathon pod marką NCBC czy warsztatach, podczas których mogą poszerzyć swoją wiedzę” - wskazuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w komuniakcie. 

image

Reklama

Komentarze

    Reklama