Reklama

Polityka i prawo

Andrus Ansip o zaangażowaniu Polski w budowę gospodarki UE opartej na danych

Fot. Wikimedia / domena publiczna
Fot. Wikimedia / domena publiczna

W liście skierowanym do Krzysztofa Szuberta, sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za Jednolity Rynek Cyfrowy, podziękował za aktywną rolę Polski w procesie konsultacji komunikatu Komisji dotyczącego budowy europejskiej gospodarki opartej na danych (Building European Data Economy).

Wiceprzewodniczący Ansip podkreślił w swojej korespondencji, że do jesieni br. KE planuje przygotowanie inicjatywy legislacyjnej mającej zapewnić swobodny, tj. nieskrępowany zbędnymi ograniczeniami prawno-administracyjnymi, przepływ danych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to zbieżne z interesami i oczekiwaniami Polski, która od dłuższego czasu zabiega na forum UE o wypracowanie rozwiązań o charakterze prawnym, które regulowałby kwestię swobodnego przepływu danych.

W tym celu Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, działa  aktywnie również w grupie tzw. państw like-minded, które mają podobne spojrzenie na wiele kwestii cyfrowych. To z inicjatywy i pod auspicjami naszego kraju grupa like-minded wypracowała list wzywający KE do wypracowania rozwiązań legislacyjnych w obszarze swobodnego przepływu danych. List został przekazany Komisji w grudniu zeszłego roku, przed Radą ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Czytaj też: MON: Cyberprzestrzeń i wojna informacyjna przyszłością pola walki

W chwili obecnej Komisja wnikliwie analizuje opinie i wkłady, które wpłynęły w ramach procesu konsultacji, a podsumowanie wyników tychże konsultacji ma pojawić się do końca maja br. Wynikiem analiz mają być propozycje konkretnych działań, których wdrożenie ma przysłużyć się urzeczywistnieniu celu, jakim jest zbudowanie europejskiej gospodarki opartej na danych. Ministerstwo Cyfryzacji ma zamiar pozostać aktywnym i konstruktywnym partnerem na dalszym etapie prac planowanych przez KE.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama